skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le traitement de la virginité chez les migrants pentecôtistes à Bruxelles

Maskens, Maïté

L’Espace Politique, 06 May 2011 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.1847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pentecostal reworking of male identities in Brussels: producing moral masculinities

Maskens, Maïté

Etnográfica, 01 June 2015, Vol.19(2), pp.323-345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0873-6561

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

« C’est Dieu qui nous a voulus ici... »

Maskens, Maïté

Cahiers d’études africaines, 27 June 2014, pp.341-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0055 ; E-ISSN: 1777-5353 ; DOI: 10.4000/etudesafricaines.17687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bordering Intimacy: The Fight against Marriages of Convenience in Brussels

Maskens, Maïté

The Cambridge Journal of Anthropology, 2015, Vol.33(2), pp.42-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7674

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

« C'est Dieu qui nous a voulus ici... »

Maskens, Maïté

Cahiers d'études africaines, 2014, Vol.213-214(1), pp.341-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-0055 ; E-ISSN: 1777-5353 ; ISBN: 9782713224461 ; ISBN: 2713224462

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’amour et ses frontières : régulations étatiques et migrations de mariage (Belgique, France, Suisse et Italie)

Maskens, Maïté

Migrations Société, 2013, Vol.150(6), pp.41-60

ISSN: 0995-7367 ; E-ISSN: 2551-9808 ; DOI: 10.3917/migra.150.0041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spirituele geografie: mobiliteit van de predikanten van de Pinksterbeweging en migratiemirakels tussen Afrika/Latijns-Amerika en Europa

Maskens, Maïté

Brussels Studies, 10 November 2016

E-ISSN: 2031-0293 ; DOI: 10.4000/brussels.1090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Géographies spirituelles : mobilité d

Maskens, Maïté

Brussels Studies, 10 November 2016

E-ISSN: 2031-0293 ; DOI: 10.4000/brussels.1087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spiritual Geographies: mobility of Pentecostal ministers and migratory “miracles” between Africa or Latin America and Europe

Maskens, Maïté

Brussels Studies, 10 November 2016

E-ISSN: 2031-0293 ; DOI: 10.4000/brussels.1092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Don Quixote's choice

Maskens, Maïté ; Blanes, Ruy

HAU: Journal of Ethnographic Theory, September 2013, Vol.3(3), pp.245-281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20491115 ; DOI: 10.14318/hau3.3.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mottier, Damien (dir.). 2007. Prophete(s).(Movie review)

Maskens, Maite

Religion and Society, 2010, Vol.1, p.225(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2150-9298

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing ethographic love : entretien avec Catherine Besteman

Jabiot, Isabelle ; Maskens, Maïté ; Plancke, Carine

EMULATIONS, 2016

ISSN: 2030-5656

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'amour sociologiquement vôtre : entretien avec Michèle Pagès

Jabiot, Isabelle ; Maskens, Maïté ; Plancke, Carine

EMULATIONS, 2016

ISSN: 2030-5656

Toàn văn sẵn có

14
Pour l’amour en sciences sociales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pour l’amour en sciences sociales

Jabiot, Isabelle ; Maskens, Maïté ; Plancke, Carine

Emulations - Revue de sciences sociales, 03/28/2017, Issue 18, pp.7-20

ISSN: 2030-5656 ; E-ISSN: 1784-5734 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14428/emulations.018.001

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love beyond continents : entretien avec Jennifer Cole

Jabiot, Isabelle ; Maskens, Maïté ; Plancke, Carine

EMULATIONS, 2016

ISSN: 2030-5656

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love, a search for transcendence : entretien avec Charles Lindholm

Jabiot, Isabelle ; Maskens, Maïté ; Plancke, Carine

EMULATIONS, 2016

ISSN: 2030-5656

Toàn văn sẵn có

17
L’amour sociologiquement vôtre
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L’amour sociologiquement vôtre

Pagès, Michèle ; Jabiot, Isabelle ; Maskens, Maïté ; Plancke, Carine

Emulations - Revue de sciences sociales, 03/28/2017, Issue 18, pp.103-111

ISSN: 2030-5656 ; E-ISSN: 1784-5734 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14428/emulations.018.009

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Micro-utopias: anthropological perspectives on art, relationality, and creativity

Blanes, Ruy ; Flynn, Alex ; Maskens, Maïté ; Tinius, Jonas

Cadernos de Arte e Antropologia, 01 April 2016, pp.5-20

E-ISSN: 2238-0361 ; DOI: 10.4000/cadernosaa.1017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Sharing ethnographic love
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sharing ethnographic love

Besteman, Catherine ; Jabiot, Isabelle ; Maskens, Maïté ; Plancke, Carine

Emulations - Revue de sciences sociales, 03/28/2017, Issue 18, pp.135-141

ISSN: 2030-5656 ; E-ISSN: 1784-5734 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14428/emulations.018.011

Toàn văn sẵn có

20
Love, a search for transcendence
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Love, a search for transcendence

Lindholm, Charles ; Jabiot, Isabelle ; Maskens, Maïté ; Plancke, Carine

Emulations - Revue de sciences sociales, 03/28/2017, Issue 18, pp.123-133

ISSN: 2030-5656 ; E-ISSN: 1784-5734 ; DOI: http://dx.doi.org/10.14428/emulations.018.008

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2010  (2)
 4. 2011đến2013  (4)
 5. Sau 2013  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (18)
 2. French  (11)
 3. Portuguese  (1)
 4. Dutch  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Maskens, Maïté
 2. Jabiot, Isabelle
 3. Plancke, Carine
 4. Maïté Maskens
 5. Blanes, Ruy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...