skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 16.506  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Polity Press; 2006 - (658.4 LAU 2006)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Enterprise Engineering I

2008 - (620.001171)

Truy cập trực tuyến

3
Business Research Methods : An Applied Orientation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Research Methods : An Applied Orientation

Sreejesh, S.; Mohapatra, Sanjay; Anusree,M.R.

9783319005393; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32744

Truy cập trực tuyến

4
Knowledge Management In Action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management In Action

Ackerman, M.S.; Dieng, R.; Simone, C.; Wulf, V.

978-0-387-09658-2; 1571-5736; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25490

Truy cập trực tuyến

5
Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems II

Li D. Xu, A. Min Tjoa, Sohail S. Chaudhry.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29150

Truy cập trực tuyến

6
Relationship between quality management information and operational performance International perspective
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between quality management information and operational performance International perspective

Phan, Chi Anh; Matsui, Yoshiki

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31610

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Prentice Hall; 2012 - (303 KEN 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of information systems a managerial approach 9th ed

Stair Ralph M

Course Technology Cengage Learning; 2010 - (658.4038 STA 2010)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of information systems  Thirteenth edition

Stair Ralph M; Reynolds George Walter

Cengage learning; 2018 - (658.4038011 STA 2018)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm 13th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson Education; 2014 - (658.4 LAU 2014)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of management information systems 10th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson; 2013 - (658.4 LAU 2013)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of management information systems 12th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson; 2016 - (658.4 LAU 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise Information Systems 8th International Conference ICEIS 2006 Paphos Cyprus May 23 27 2006 revised selected papers

Springer; 2008 - (658.4038011 ENT 2008)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Lucey T.

London : DP Publications, 1991. - (658.4 LUC 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise content management in information systems research

Springer Berlin Heidelberg; 2014 - (658.4 ENT 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enterprise Information Systems 9th International Conference ICEIS 2007 Funchal Madeira June 12 16 2007 revised selected papers

Springer; 2009 - (658.3 ENT 2009)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Organization and Management

Picot Arnold; Reichwald Ralf; Wigand Rolf T

Springer; 2008 - (658.4038 PIC 2008)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of systems analysis

Rothery Brian.; Byrne Brendan; Mullally Alan

London : Business Books, 1976 - (658.4 ROT 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems : conceptual foundations, structure and development

Davis Gordon Bitter.; Olson Margrethe H

New York : McGraw-Hill, 1995 - (658.4 DAV 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 16.506  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (173)
 2. 1969đến1981  (1.900)
 3. 1982đến1994  (3.512)
 4. 1995đến2008  (8.259)
 5. Sau 2008  (2.147)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.990)
 2. Catalan  (236)
 3. Spanish  (216)
 4. French  (51)
 5. Portuguese  (34)
 6. Japanese  (21)
 7. German  (16)
 8. Undetermined  (8)
 9. Czech  (5)
 10. Turkish  (5)
 11. Persian  (5)
 12. Russian  (3)
 13. Chinese  (3)
 14. Lithuanian  (2)
 15. Slovak  (2)
 16. Italian  (2)
 17. Korean  (2)
 18. Dutch  (2)
 19. Vietnamese  (2)
 20. Hungarian  (1)
 21. Norwegian  (1)
 22. Arabic  (1)
 23. Hebrew  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Pyrah, Alli
 2. Robey, Daniel
 3. O'Brien James A
 4. Grover, Varun
 5. Straub, Detmar W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...