skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 548  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political determinants of health

Mackenbach, Johan P

The European Journal of Public Health, 2014, Vol. 24(1), pp.2-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckt183

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political conditions and life expectancy in Europe, 1900-2008

Mackenbach, Johan P.

Social Science & Medicine, April, 2013, Vol.82, p.134(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The persistence of health inequalities in modern welfare states: The explanation of a paradox

Mackenbach, Johan P.

Social Science & Medicine, August, 2012, Vol.75(4), p.761(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can we reduce health inequalities? An analysis of the English strategy

Mackenbach, Johan P.

Journal of Epidemiology & Community Health, July, 2011, Vol.65(7), p.568(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-005X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political conditions and life expectancy in Europe, 1900-2008

Mackenbach, Johan P.

Social Science & Medicine, April, 2013, Vol.82, p.134(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political conditions and life expectancy in Europe, 1900–2008

Mackenbach, Johan P

Social Science & Medicine, April 2013, Vol.82, pp.134-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.12.022

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The persistence of health inequalities in modern welfare states: The explanation of a paradox

Mackenbach, Johan P

Social Science & Medicine, August 2012, Vol.75(4), pp.761-769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2012.02.031

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Has the English strategy to reduce health inequalities failed?

Mackenbach, Johan P

Social Science & Medicine, October 2010, Vol.71(7), pp.1249-1253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2010.07.014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What would happen to health inequalities if smoking were eliminated?

Mackenbach, Johan P

BMJ, 28 June 2011, Vol.342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.d3460 ; PMID: 21712335

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The temptations of chocolate

Mackenbach, Johan P

BMJ, 20 September 2011, Vol.343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1468-5833 ; DOI: 10.1136/bmj.d5883 ; PMID: 21933827

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education Programs Are Likely to Improve Health, but Will They Improve Health Equity?

Mackenbach, Johan P

American Journal of Preventive Medicine, May 2015, Vol.48(5), pp.e5-e6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0749-3797 ; E-ISSN: 1873-2607 ; DOI: 10.1016/j.amepre.2015.01.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democratization and life expectancy in Europe, 1960-2008

Mackenbach, Johan P. ; Hu, Yannan ; Looman, Caspar W. N.

Social Science & Medicine, Sept, 2013, Vol.93, p.166(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health and welfare

Mackenbach, Johan P

The European Journal of Public Health, 2012, Vol. 22(1), pp.1-1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckr186

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From deep-fried Mars bars to neoliberal political attacks: explaining the Scottish mortality disadvantage

Mackenbach, Johan P

The European Journal of Public Health, 2012, Vol. 22(6), pp.751-751 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/cks137

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should we aim to reduce relative or absolute inequalities in mortality?

Mackenbach, Johan P

The European Journal of Public Health, 2015, Vol. 25(2), pp.185-185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/cku217

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural values and population health: a quantitative analysis of variations in cultural values, health behaviours and health outcomes among 42 European countries

Mackenbach, Johan P

Health and Place, July 2014, Vol.28, pp.116-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-8292 ; E-ISSN: 1873-2054 ; DOI: 10.1016/j.healthplace.2014.04.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nordic paradox, Southern miracle, Eastern disaster: persistence of inequalities in mortality in Europe

Mackenbach, Johan P

The European Journal of Public Health, 2017, Vol. 27(suppl4), pp.14-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1101-1262 ; E-ISSN: 1464-360X ; DOI: 10.1093/eurpub/ckx160

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The English strategy to reduce health inequalities

Mackenbach, Johan P

The Lancet, 2011, Vol.377(9782), pp.1986-1988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(10)62055-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New trends in health inequalities research: now it's personal

Mackenbach, Johan P

The Lancet, 2010, Vol.376(9744), pp.854-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60313-3

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic costs of health inequalities in the European Union.(Report)

Mackenbach, Johan P. ; Meerding, Willem J. ; Kunst, Anton E.

Journal of Epidemiology & Community Health, May, 2011, Vol.65(5), p.412(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-005X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 548  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (505)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (13)
 2. 1996đến2001  (42)
 3. 2002đến2007  (116)
 4. 2008đến2014  (272)
 5. Sau 2014  (99)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Humans  (339)
 2. Public Health  (304)
 3. Female  (267)
 4. Medicine  (243)
 5. Male  (201)
 6. Adult  (188)
 7. Mortality  (171)
 8. Aged  (156)
 9. Netherlands  (155)
 10. Socioeconomic Factors  (151)
 11. Europe  (131)
 12. Middle Aged  (129)
 13. Educational Status  (87)
 14. Smoking  (69)
 15. Social Class  (68)
 16. Life Expectancy  (68)
 17. Education  (64)
 18. Health Status Disparities  (57)
 19. Pregnancy  (46)
 20. Obesity  (37)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (527)
 2. French  (5)
 3. Portuguese  (3)
 4. Dutch  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. German  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Mackenbach, Johan P.
 2. Mackenbach, J.P.
 3. Mackenbach, Johan
 4. Kunst, Anton E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...