skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is there No Place for Culture in a Sociology of Legal and Illegal Enterprise?

Ulmer, Jeffery ; Steffensmeier, Darrell

American Sociological Review, Feb 2006, Vol.71(1), pp.162-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00031224 ; E-ISSN: 19398271

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Swap Meets and Socioeconomic Alternatives for Mexican Immigrants: The Case of the San Joaquin Valley1

Nock, Magdalena

Human Organization, Fall 2009, Vol.68(3), pp.307-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00187259 ; E-ISSN: 19383525

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Entrepreneurs: Koreans in Los Angeles, 1965-1982 (review)

Barringer, Herbert R

Korean Studies, 1993, Vol.17, pp.143-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-840X ; E-ISSN: 1529-1529 ; DOI: 10.1353/ks.1993.0010

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bringing down the house to add a (nice) room.(Deflecting Immigration Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles)(Book review)

Sassen, Saskia

Science, Jan 12, 2007, Vol.315(5809), p.189(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Economies.(Book Review)

Contemporary Sociology, May, 2003, Vol.32, p.313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles

Orum, Anthony

The American Journal of Sociology, Vol.113(6), p.1783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/591001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Economies.(Book Review)(Brief Article)

Journal of Economic Literature, Sept, 2000, Vol.38, p.745 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting the immigration debate: globalization, immigrants agency, "Strange Bedfellows," and beyond.(Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles)(Debating Immigration)(Book review)

Galavita, Kitty

Contemporary Sociology, July, 2008, Vol.37(4), p.302-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles (review)

Menjívar, Cecilia

Social Forces, 2008, Vol.87(2), pp.1158-1161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732 ; E-ISSN: 1534-7605 ; DOI: 10.1353/sof.0.0137

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Entrepreneurs: Koreans in Los Angeles, 1965-1982

Cobas, Jose A.

Social Forces, March, 1990, Vol.68(3), p.993(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Entrepreneurs.(Book Review)

Journal of Economic Literature, June, 1989, Vol.27(2), p.742 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Entrepreneurship.(Book Review)(Brief Article)

Journal of Economic Literature, June, 1994, Vol.32(2), p.797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Ethnicity, and Entrepreneurship in Urban America.(Book Review)(Brief Article)

Journal of Economic Literature, Dec, 1996, Vol.34(4), p.2091 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Ethnicity, and Entrepreneurship in Urban America

Wilson, Kenneth L.

Social Forces, Sept, 1997, Vol.76(1), p.342(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-7732

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Entrepreneurs: Koreans in Los Angeles, 1965-1982

Patterson, Wayne

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, May, 1990, Vol.509, p.193(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Entrepreneurship: Culture, Capital, and Ethnic Networks

Cobas, Jose A.

Contemporary Sociology, Sept, 1994, Vol.23(5), p.650(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Ethnicity, and Entrepreneurship in Urban America

Yoon, In - Jin

Contemporary Sociology, Sept, 1996, Vol.25(5), p.673(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic Economies

Pumar, Enrique

Contemporary Sociology, Vol.32(3), pp.313-314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.2307/3089166

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Entrepreneurs: Koreans in Los Angeles, 1965-1982

Park, Kyeyoung

The Journal of Asian Studies, Feb, 1990, Vol.49(1), p.176(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

How and why we could do immgration wel, but do it badly.(Deflecting Immigration: Networks, Markets, and Regulation in Los Angeles)(Immigrants and Boomers: Forging a New Social Contract for the Future of America)(Book review)

Smith, Robert C.

Contemporary Sociology, July, 2008, Vol.37(4), p.298-302 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 31  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (10)
 2. 1993đến1996  (7)
 3. 1997đến2000  (3)
 4. 2001đến2006  (5)
 5. Sau 2006  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bình xét khoa học  (28)
 2. Bài báo  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...