skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 261.858  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative library marketing and publicity best pratices

Rowman & Littlefield; 2014

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal finance an encyclopedia of modern money management

Greenwood; 2015 - (332.024003)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliotheken der Schweiz Innovation durch Kooperation Festschrift für Susanna Bliggenstorfer anlässlich ihres Rrücktrittes als Direktorin der Zentralbibliothek Zürich

De Gruyter Saur; 2018 - (027.0494)

Truy cập trực tuyến

4
Creating the customer-driven library : building on the bookstore model
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creating the customer-driven library : building on the bookstore model

Woodward Jeannette A.

Chicago : American Library Association, 2005. - (021.7 WOO 2005) - ISBN0838908888

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anzeiger für Literatur der Bibliothekwissenschaft

ISSN1619-456X

Truy cập trực tuyến

6
Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting the knowledge map of digital library research (1990-2010)

Nguyen, Son Hoang; Chowdhury, Gobinda G.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26574

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research and advanced technology for digital libraries 21st International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries TPDL 2017 Thessaloniki Greece September 18 21 2017 Proceedings

Springer; 2017 - (026)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital libraries and multimedia archives 12th Italian Research Conference on Digital Libraries IRCDL 2016 Florence Italy February 4 5 2016 Revised selected papers

Springer; 2017 - (027)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Academic e books publishers librarians and users

Purdue University Press; 2016 - (025.174)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les manuscrits arabes des lettres de Paul etat de la question et etude de cas 1 Corinthiens dans le vat ar 13

Schulthess Sara

Brill; 2019 - (016.227/046)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Babylonian Story of the Deluge as Told by Assyrian Tablets from Nineveh

E A Wallis Budge

s n; 2004

Truy cập trực tuyến

12
Semantic Digital Libraries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semantic Digital Libraries

Sebastian Ryszard Kruk, Bill McDaniel

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29758

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knižnica

ISSN1335-7026

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report - Digital Library Federation

ISSN1536-2450

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Document numérique

ISSN1279-5127

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

大学图书馆学报/#/大學圖書館學報

ISSN1002-1027

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recoding world literature libraries print culture and Germany's pact with books

Mani B Venkat

Fordham University Press; 2017 - (801.959)

Truy cập trực tuyến

18
Creative library marketing and publicity : best practices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative library marketing and publicity : best practices

Lackie Robert J. editor; Wood M. Sandra editor

Lanham : Rowman & Littlefield, [2015] - (021.7 CRE 2015) - ISBN9781442254206 (hardcover : alk. paper);ISBN9781442254213 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media shaping e Publishing and academia

Springer; 2017 - (302.231 SOC 2017)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traces of the old uses of the new the emergence of digital literary studies

Earhart Amy E

University of michigan Press; 2015 - (802.85)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 261.858  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (2.932)
 2. 1958đến1972  (4.019)
 3. 1973đến1987  (12.510)
 4. 1988đến2003  (47.589)
 5. Sau 2003  (192.967)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (234.005)
 2. French  (20.504)
 3. German  (11.087)
 4. Chinese  (3.377)
 5. Spanish  (2.618)
 6. Japanese  (1.183)
 7. Portuguese  (1.171)
 8. Korean  (848)
 9. Danish  (453)
 10. Russian  (368)
 11. Italian  (232)
 12. Norwegian  (227)
 13. Polish  (162)
 14. Czech  (102)
 15. Persian  (100)
 16. Hungarian  (96)
 17. Finnish  (62)
 18. Greek  (58)
 19. Hebrew  (46)
 20. Arabic  (42)
 21. Dutch  (40)
 22. Turkish  (30)
 23. Romanian  (14)
 24. Slovak  (10)
 25. Icelandic  (8)
 26. Ukrainian  (7)
 27. Lithuanian  (3)
 28. Malay  (3)
 29. Vietnamese  (1)
 30. Serbo-Croatian  (1)
 31. Maori  (1)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Enis, Matt
 2. Peet, Lisa
 3. Fialkoff, Francine
 4. Berry, John N. , Iii
 5. Schwartz, Meredith

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...