skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 304  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种营养多骨膳食纤维鸡精的加工方法
Processing method of nutritional polyostotic dietary fiber chicken powder

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raman spectrometry study of phase stability and phonon anharmonicity of [Al.sub.3][BC.sub.3] at elevated temperatures and high pressures.(Report)

Huimin Xiang ; Fangzhi Li ; Jingjing Li ; Jiemin Wang ; Xiaohui Wang ; Jingyang Wang ; Yanchun Zhou

Journal of Applied Physics, Dec 1, 2011, Vol.110(11), p.113504-1-113504-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Abstract 86: Beta-arrestins regulate basal cell and cancer stem cell phenotype in muscle-invasive bladder cancer
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Abstract 86: Beta-arrestins regulate basal cell and cancer stem cell phenotype in muscle-invasive bladder cancer

Kallifatidis, Georgios ; Smith, Diandra K. ; Gao, Jie ; Pearce, Richard ; Li, Jiemin ; Lokeshwar, Vinata ; Lokeshwar, Balakrishna L.

Cancer Research, 07/01/2018, Vol.78(13 Supplement), pp.86-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; E-ISSN: 1538-7445 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.AM2018-86

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Diabetes is nothing': The experience of older Singaporean women living and coping with type 2 diabetes

Li, Jiemin ; Drury, Vicki ; Taylor, Beverley

Contemporary Nurse, 01 October 2013, Vol.45(2), pp.188-196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1037-6178 ; E-ISSN: 1839-3535 ; DOI: 10.5172/conu.2013.45.2.188

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fermentation process optimization and chemical constituent analysis on longan (Dimocarpus longan Lour.) wine

Liu, Guoming ; Sun, Jian ; He, Xuemei ; Tang, Yayuan ; Li, Jiemin ; Ling, Dongning ; Li, Changbao ; Li, Li ; Zheng, Fengjin ; Sheng, Jingfeng ; Wei, Ping ; Xin, Ming

Food Chemistry, 01 August 2018, Vol.256, pp.268-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.02.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Role for CARM1-Mediated Histone H3 Arginine Methylation in Protecting Histone Acetylation by Releasing Corepressors from Chromatin.(Research Article)

Wu, Jing ; Cui, Nan ; Wang, Rui ; Li, Jiwen ; Wong, Jiemin

PLoS ONE, June 18, 2012, Vol.7(6), p.e34692 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0034692

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A systematic review of the experience of older women living and coping with type 2 diabetes

Li, Jiemin ; Drury, Vicki ; Taylor, Beverley

International Journal of Nursing Practice, April 2014, Vol.20(2), pp.126-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1322-7114 ; E-ISSN: 1440-172X ; DOI: 10.1111/ijn.12135

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cola-flavor rib essence

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种农家蘸馍酱的加工方法
Processing method for farm steamed bread dipping sauce

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stomach-nourishing seasoning and preparation method thereof

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stepped cooling device of pelletizer

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Allium tenuissimum L beef seasoning powder and a processing method thereof

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sauce-vinegar for decreasing blood sugar and preparation method of sauce-vinegar

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooling device of grain pelletizer

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monosodium glutamate crystallization device under NPT

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seasoner with tea smell and preparation method of seasoner

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种蟹味黄金参汤蔬粉调味鸡精粉的加工方法
Processing method of crab-flavor golden ginseng soup and vegetable powder flavored chicken essence powder

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种和胃消食鱼酿造酱油及其制备方法
Stomach harmonizing and digestion promoting fish fermented soy sauce and preparation method thereof

Li Jiemin

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种富含有机营养物质的排骨味鸡精
Organic-nutrient-enriched spare-rib-flavor chicken essence

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种菱角板栗鱼酿造酱油及其制备方法
Water caltrop-chestnut-fish fermented soy sauce and preparation method thereof

LI Jiemin

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 304  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2005  (5)
 2. 2005đến2007  (7)
 3. 2008đến2010  (14)
 4. 2011đến2014  (53)
 5. Sau 2014  (225)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (281)
 2. Chinese  (209)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. LI Jiemin
 2. LI LI
 3. Sun Jian
 4. LI Changbao
 5. Liu Guoming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...