skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E commerce business technology society 10th ed

Laudon Kenneth C

Pearson; 2014 - (658.8 LAU 2014)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E commerce business technology society 10th ed

Laudon Kenneth C Traver Carol Guercio

Pearson; 2014 - (658.8 LAU 2014)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E commerce business technology society

Laudon Kenneth C 1944 Traver Carol Guercio

Pearson; 2014 - (658.8 LAU 2014)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management Information Systems Managing the digital firm

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson; 2016 - (658.478 LAU 2016)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Prentice Hall; 2012 - (303 KEN 2012)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E commerce business technology society

Laudon Kenneth C Traver Carol Guercio

Pearson - (658.87 LAU [2014])

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E commerce 2017 business technology society

Laudon Kenneth C Traver Carol Guercio

Pearson Prentice Hall; 2018 - (658.872 LAU 2018)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm 12th ed

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Prentice Hall; 2012 - (658.4 LAU 2012)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm 13th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson Education; 2014 - (658.4 LAU 2014)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of management information systems 10th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson; 2013 - (658.4 LAU 2013)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of management information systems 12th ed

Laudon Kenneth C Laudon Jane P

Pearson; 2016 - (658.4 LAU 2016)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Polity Press; 2006 - (658.4 LAU 2006)

Truy cập trực tuyến

13
Bedrijfsinformatiesystemen
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bedrijfsinformatiesystemen

Laudon, Kenneth C. ; Grembergen, van, Wim ; Laudon, Jane P. ; Thiadens, Th.J.G.

ISBN: 978-90-430-1744-2

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

A risky index of crime. (column)

Laudon, Kenneth C.

The New York Times, July 24, 1981, Vol.130, p.25(N) pA27(LC)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Analysis to Evaluation

Schwabe, Gerhard; Laudon, Kenneth C ; Laudon, Jane P

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Analysis to Interface Design - The Cuparla-Example

Schwabe, Gerhard ; Wilczek, Stephan ; Krcmar, Helmut; Laudon, Kenneth C ; Laudon, Jane P

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. (Book Review)

Laudon, Kenneth C.

American Journal of Sociology, 01 September 1988, Vol.94(2), pp.462-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/229026

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Private Lives and Public Surveillance: Social Control in the Computer Age. (Book Review)

Laudon, Kenneth C.

American Journal of Sociology, 01 May 1976, Vol.81(6), pp.1532-1534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/226252

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Dossier Society: Value Choices in the Design of National Information Systems.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dossier Society: Value Choices in the Design of National Information Systems.

Perrolle, Judith A. ; Laudon, Kenneth C.

Political Science Quarterly, 22/1988, Vol.103(2), p.383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2151207

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Dossier Society: Value Choices in the Design of National Information Systems.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dossier Society: Value Choices in the Design of National Information Systems.

Calhoun, Craig ; Laudon, Kenneth C.

Contemporary Sociology, 03/1989, Vol.18(2), p.253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2074108

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1981  (4)
  2. 1981đến1988  (3)
  3. 1989đến1999  (2)
  4. 2000đến2010  (3)
  5. Sau 2010  (10)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...