skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng tại huyện Thường Tín, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng tại huyện Thường Tín, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Lưu, Thị Hồng Trang; Trần, Văn Thụy

Lưu, T. H. T. (2014). Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng tại huyện Thường Tín, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002015; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39267

Truy cập trực tuyến

4
Learners’ anxiety in speaking lessons at Nguyen Quan Nho upper secondary school: Causes and solutions
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learners’ anxiety in speaking lessons at Nguyen Quan Nho upper secondary school: Causes and solutions

Luu, Thi Hong Sam; Nguyen, Bang

Lưu, T. H. S. (2011). Learners’ anxiety in speaking lessons at Nguyen Quan Nho upper secondary school: Causes and solutions. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000538; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40630

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp xác định chất lượng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Hoàng Văn Phong; Lưu Thị Hồng

H. : KHKT , 2011 - (666 HO-P 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Mối liên hệ giữa niềm tin vào giáo lý Phật giáo và hành vi ứng xử của bố mẹ đối với con cái
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mối liên hệ giữa niềm tin vào giáo lý Phật giáo và hành vi ứng xử của bố mẹ đối với con cái

Lưu, Thị Hồng; Trần, Thu Hương; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Lưu, T. H. (2019). Mối liên hệ giữa niềm tin vào giáo lý Phật giáo và hành vi ứng xử của bố mẹ đối với con cái. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310401; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69516; LU-H

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learners’ anxiety in speaking lessons at Nguyen Quan Nho upper secondary school: Causes and solutions = Sự băn khoăn lo lắng của học sinh trường THPT Nguyễn Quán Nho trong giờ học nói: Nguyên nhân và giải pháp khắc phục. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Lưu Thị Hồng Sâm; Nguyễn Bàng supervisor

H. : ĐHNN, 2011 - (428.3 LU-S 2011)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khu vực kinh tế tư nhân ở thành phố Hà Nội trong thời kỳ đổi mới - thực trạng và giải pháp phát triển

Lưu Thị Hồng Việt; Đinh Quang Ty Người hướng dẫn

H. : Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, 2004 - (338.61 LU-V 2004)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu khả năng ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật tới hệ sinh thái nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng tại huyện Thường Tín, Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03

Lưu Thị Hồng Trang; Trần Văn Thụy người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.738 LU-T 2014)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of silicafume and fly ash on properties of alumina cement

Luu Thi Hong ; Luong Duc Long ; Trinh Thi Cham ; Ta Van Luan ; Duong Thanh Qui

MATEC Web of Conferences, 01 January 2018, Vol.251, p.01015 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2261-236X ; DOI: 10.1051/matecconf/201825101015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of falciparum malaria in Vietnamese children: the need for combination therapy and optimized dosage regimens

Trung, Trieu Nguyen ; Davis, Timothy M. E ; Hewitt, Sean ; Thuan, Le Khanh ; Quang, Huynh Hong ; Van Anh, Cao ; Thuy, Pham Thi ; Thoa, Nguyen Tan ; Tuan, Vo Thanh ; Hang, Nguyen Thi Le ; Giang, Luu Thi Hong

Annals of Tropical Paediatrics, 01 December 2001, Vol.21(4), pp.307-312 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-4936 ; E-ISSN: 1465-3281 ; DOI: 10.1080/02724930127007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2010  (1)
 3. 2011đến2013  (3)
 4. 2014đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (6)
 2. Sách  (3)
 3. Bài báo  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (6)
 2. English  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...