skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính

Quang Trung

Đại học Quốc Gia Hà nội; 1997

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế VNPT I Luận văn ThS Quản trị Quản lý 60 34 04

Quang Trung

ĐHKT; 2016

Truy cập trực tuyến

4
Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Quản lý giáo dục: 60 14 05

, Quang Trung; Trần, Khánh Đức

Lê, Q.T. (2009). Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15695

Truy cập trực tuyến

5
Quản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04

, Quang Trung; Trịnh, Thị Hoa Mai

Lê, Q. T. (2016). Quản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050007993; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45184

Truy cập trực tuyến

6
Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

, Quang Trung; Trần, Khánh Đức

Lê, Q. T. (2009). Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48985

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính

Quang Trung

H. : ĐHQG, 1997 - (515 LE-T 1997)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tập bài giảng chủ nghĩa xã hội khoa học

Quang Trung Chủ biên

H. : [Knxb], 2007 - (335.43 TAP 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Preliminary Study on Morphological anh Genetic Characteristics of some Native Honeybee (apis cerana) Populations in Northern Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preliminary Study on Morphological anh Genetic Characteristics of some Native Honeybee (apis cerana) Populations in Northern Vietnam

Nguyen Van Niem, Le Quang Trung, Pham Hong Thai, Trinh Dinh Dat, Nguyen Thi Minh Nguyet, Tran Thi Ton Hoai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59838

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Quang Trung; Trần Khánh Đức người hướng dẫn

H. : Khoa Sư phạm, 2009 - (331.25 LE-T 2009)

Truy cập trực tuyến

11
Low-Temperature ZnO Thin Film and Its Application in PbS Quantum Dot Solar Cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-Temperature ZnO Thin Film and Its Application in PbS Quantum Dot Solar Cells

Mai, Xuan Dung; Mai, Van Tuan; Hoang, Quang Bac; Dinh, Thị Cham; Le, Quang Trung; Le, Dinh Trong; Nguyen, Trong Tung; Duong, Ngoc Huyen

Mai, X. D., et al. (2018). Low-Temperature ZnO Thin Film and Its Application in PbS Quantum Dot Solar Cells. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 34, No. 3 (2018) 16-20; 2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62846

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý dự án đầu tư tại Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I) : Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 60 34 04

Quang Trung; Trịnh Thị Hoa Mai

H. : Trường Đại học Kinh tế, 2016 - (332.6 LE-T 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct DPSK modulation of chirp-managed laser as cost-effective downstream transmitter for symmetrical 10-Gbit/s WDM PONs

Le, Quang Trung ; Emsia, Ali ; Briggmann, Dieter ; Küppers, Franko

Optics express, 10 December 2012, Vol.20(26), pp.B470-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1094-4087 ; PMID: 23262890 Version:1 ; DOI: 10.1364/OE.20.00B470

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TDM-PON compatible generation of 10 Gbps NRZ and 1.25 Gbps UWB signals by a single light source

Malekizandi, Mohammadreza ; Le, Quang Trung ; Emsia, Ali ; Briggmann, Dieter ; Chipouline, Arkadi ; Küppers, Franko

Optics express, 25 July 2016, Vol.24(15), pp.17018-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1094-4087 ; PMID: 27464153 Version:1 ; DOI: 10.1364/OE.24.017018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Investigation on the storage of benzotriazole corrosion inhibitor in TiO 2 nanotube
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation on the storage of benzotriazole corrosion inhibitor in TiO 2 nanotube

Nguyen, Thi Dieu Hang ; Nong, Thanh Tiep ; Nguyen, Van Quang ; Nguyen, The Quyen ; Le, Quang Trung

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology, 06/01/2018, Vol.9(2), p.025016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2043-6262 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1088/2043-6254/aac4d6

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saturated Collision Amplifier reach extender for XGPON1 and TDM/DWDM PON

Von Lerber, Tuomo ; Tervonen, Ari ; Saliou, Fabienne ; Le, Quang Trung ; Chanclou, Philippe ; Xia, Rui ; Mattila, Marco ; Weiershausen, Werner ; Honkanen, Seppo ; Küppers, Franko

Optics express, 12 December 2011, Vol.19(26), pp.B645-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1094-4087 ; PMID: 22274083 Version:1 ; DOI: 10.1364/OE.19.00B645

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical computing by injection-locked lasers

Von Lerber, Tuomo ; Lassas, Matti ; Le, Quang Trung ; Lyubopytov, Vladimir ; Chipouline, Arkadi ; Hofmann, Klaus ; Kueppers, Franko

Arxiv ID: 1709.07900

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-phase modulation-based 2R regenerator including pulse compression and offset filtering for 42.6 Gbit/s RZ-33% transmission systems

Nguyen, Thanh Nam ; Chartier, Thierry ; Bramerie, Laurent ; Gay, Mathilde ; Le, Quang Trung ; Lobo, Sebastien ; Joindot, Michel ; Simon, Jean-Claude ; Fatome, Julien ; Finot, Christophe; Finot, Christophe (Editor)

Optics Express, 18 September 2009, Vol.17(20), pp.17747-17757 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-4087 ; E-ISSN: 1094-4087 ; DOI: 10.1364/OE.17.017747

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

All-optical 2R regeneration using passive saturable absorption

Le, Quang Trung ; O’hare, Arthur ; Trung, Nguyen Hoang ; Bramerie, Laurent ; Gay, Mathilde ; Aubin, Guy ; Ramanitra, Hary ; Joindot, Michel ; Oudar, Jean-Louis ; Simon, Jean-Claude

Optics Communications, 2009, Vol.282(14), pp.2768-2773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4018 ; E-ISSN: 1873-0310 ; DOI: 10.1016/j.optcom.2009.04.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Post-decorated surface fluorophores enhance the photoluminescence of carbon quantum dots

Dang, Thu-Huyen Thi ; Mai, Van-Tuan ; Le, Quang-Trung ; Duong, Ngoc-Huyen ; Mai, Xuan-Dung

Chemical Physics, 01 November 2019, Vol.527 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-0104 ; DOI: 10.1016/j.chemphys.2019.110503

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 23  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2009  (5)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2017  (9)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (11)
 2. Vietnamese  (8)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Le, Quang-Trung
 2. Lê Quang Trung
 3. Le, Qt
 4. Le, Q.T.
 5. Lê, Quang Trung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...