skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

OTHER: The Image of Africa: British Ideas and Action, 1780–1850. Philip D. Curtin

Kopytoff, Igor

American Anthropologist, December 1965, Vol.67(6), pp.1606-1608 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1965.67.6.02a00690

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Ancestrais enquanto pessoas mais velhas do grupo de parentesco na África
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestrais enquanto pessoas mais velhas do grupo de parentesco na África

Kopytoff, Igor

Cadernos de Campo (São Paulo, 1991), 03/30/2012, Vol.21(21), p.233 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0104-5679 ; E-ISSN: 2316-9133 ; DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.2316-9133.v21i21p233-250

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A short history of anthropology at Penn.(University of Pennsylvania)(Organization overview)

Kopytoff, Igor

Expedition, Spring, 2006, Vol.48(1), p.29(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4738

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Viability of Sibling Marriages: A Comment on McCabe's Argument

Kopytoff, Igor

American Anthropologist, June 1984, Vol.86(2), pp.407-408 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1984.86.2.02a00190

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnology and General: La Division du temps et le calendrier rituel des peuples lagunaires de Côte d'Ivoire. Georges Niangoran‐Bouah

Kopytoff, Igor

American Anthropologist, February 1966, Vol.68(1), pp.249-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1966.68.1.02a00520

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“T he M other's B rother in S outh A frica ” R evisited

Kopytoff, Igor

American Anthropologist, June 1964, Vol.66(3), pp.625-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1964.66.3.02a00120

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congo Disaster. Colin Legum

Kopytoff, Igor

American Anthropologist, February 1963, Vol.65(1), pp.171-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: 10.1525/aa.1963.65.1.02a00320

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
"The Mother's Brother in South Africa" Revisited
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"The Mother's Brother in South Africa" Revisited

Kopytoff, Igor

American Anthropologist, 06/1964, Vol.66(3), pp.625-628 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7294 ; E-ISSN: 1548-1433 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/aa.1964.66.3.02a00120

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

matrilineality, residence, and residential zones

Kopytoff, Igor

American Ethnologist, August 1977, Vol.4(3), pp.539-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0496 ; E-ISSN: 1548-1425 ; DOI: 10.1525/ae.1977.4.3.02a00090

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La biographie culturelle des choses

Kopytoff, Igor

Journal des africanistes, 01 September 2006, pp.217-248

ISSN: 0399-0346 ; E-ISSN: 1957-7850

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extension of conflict as a method of conflict resolution among the Suku of the Congo

Kopytoff, Igor

Journal of Conflict Resolution, March 1961, Vol.5(1), pp.61-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/002200276100500108

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does Probability Equal Guilt?

Kopytoff, Igor

Anthropology News, September 1981, Vol.22(6), pp.2-2

ISSN: 1541-6151 ; E-ISSN: 1556-3502 ; DOI: 10.1111/an.1981.22.6.2.6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Knowledge and belief in Suku thought
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge and belief in Suku thought

Kopytoff, Igor

Africa, 07/1981, Vol.51(3), pp.709-723 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720 ; E-ISSN: 1750-0184 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1159605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Surveillance Committee

Kopytoff, Igor

Anthropology News, December 1969, Vol.10(10), pp.10-10

ISSN: 1541-6151 ; E-ISSN: 1556-3502 ; DOI: 10.1111/an.1969.10.10.10.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Ancestors as Elders in Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestors as Elders in Africa

Kopytoff, Igor

Africa, 04/1971, Vol.41(2), pp.129-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-9720 ; E-ISSN: 1750-0184 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1159423

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Ethnologist Criticized

Kopytoff, Igor

Anthropology News, January 1978, Vol.19(1), pp.14-15

ISSN: 1541-6151 ; E-ISSN: 1556-3502 ; DOI: 10.1111/an.1978.19.1.14.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

AE Policy Queried

Kopytoff, Igor

Anthropology News, May 1978, Vol.19(5), pp.28-28

ISSN: 1541-6151 ; E-ISSN: 1556-3502 ; DOI: 10.1111/an.1978.19.5.28.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment

Lindisfarne, Nancy ; Menski, Werner ; Lee, Siew–Peng ; Werbner, Pnina ; Van Bremen, Jan ; Kopytoff, Igor ; Hardiman, Margaret ; Price, David

Anthropology Today, August 2002, Vol.18(4), pp.20-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-540X ; E-ISSN: 1467-8322 ; DOI: 10.1111/1467-8322.00140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Research Climate in Francophone West Africa and Liberia (Report on a Mission for the Research Liaison Committee of the African Studies Association in June-July, 1967)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Research Climate in Francophone West Africa and Liberia (Report on a Mission for the Research Liaison Committee of the African Studies Association in June-July, 1967)

Kopytoff, Igor

African Studies Bulletin, 04/1968, Vol.11(1), p.67

ISSN: 05681537 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/522975

Toàn văn sẵn có

20
The cultural biography of things: commoditization as process
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The cultural biography of things: commoditization as process

Kopytoff, Igor

The Social Life of Things

ISBN: 9780521323512 ; ISBN: 9780521357265 ; ISBN: 0521323517 ; ISBN: 0521357268

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 49  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (38)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (7)
 2. 1968đến1977  (5)
 3. 1978đến1983  (16)
 4. 1984đến1989  (9)
 5. Sau 1989  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (44)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kopytoff, Igor
 2. Igor Kopytoff
 3. Miers, Suzanne
 4. Kopytoff, I.
 5. Meillassoux, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...