skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xứ trầm hương

Quách Tấn

Khánh Hoà : Hội Văn học nghệ thuật Khánh Hoà, 2002 - (915.97 QU-T 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Khánh Hòa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Khánh Hòa

Đậu, Minh Đức; Lê Thông; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đậu, M. Đ. (2015). Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Khánh Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5027; 338.4791 ĐA-Đ 2015/02050003255; ĐA-Đ

Truy cập trực tuyến

3
Sự du nhập và ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống con người Khánh Hòa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự du nhập và ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống con người Khánh Hòa

Nguyễn, Công Lý

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54735

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa Luận văn ThS Dân tộc học 60 22 70

Nguyễn Thị Thanh Vân

ĐHKHXH & NV ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Việt Nam đất nước con người : chào mừng quý khách đến Khánh Hoà

H. : Thông tấn, 2003 - (915.97 VIE(K) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa : Luận văn ThS. Dân tộc học: 60 22 70

Nguyễn Thị Thanh Vân; Ngô Văn Doanh người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2009 - (305.89592 NG-V 2009)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Khánh Hòa : Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm)

Đậu Minh Đức; Lê Thông người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2015 - (338.4791 ĐA-Đ 2015)

Truy cập trực tuyến

8
Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa

Nguyễn, Thị Thanh Vân; Ngô, Văn Doanh

Nguyễn, T. T. V. (2009). Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17687

Truy cập trực tuyến

9
Thư viện tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn đổi mới và phát triển
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư viện tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn đổi mới và phát triển

Đặng, Vinh Huề

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23560

Truy cập trực tuyến

10
Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa : Luận văn ThS. Dân tộc học: 60 22 70
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa : Luận văn ThS. Dân tộc học: 60 22 70

Nguyễn, Thị Thanh Vân; Ngô, Văn Doanh

Nguyễn, T. T. V. (2009). Tín ngưỡng thờ Pô Nagar ở Khánh Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01761; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35876

Truy cập trực tuyến

11
Camellia Quangcuongii (Theaceae), a new species from Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Camellia Quangcuongii (Theaceae), a new species from Vietnam

L.V. Dung; H.T. Son; T. Ninh; P.H. Nhan

Scopus; 00222062; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29678

Truy cập trực tuyến

12
Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên tại một số khu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên tại một số khu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa

Võ, Thị Kim Dung; Nguyễn, Thị Hải

Võ, T. K. D. (2010). Ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên tại một số khu du lịch biển tỉnh Khánh Hòa. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12129

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa

Phan, Thị Hà Phương, 1985-; Nguyễn, Phạm Hùng, 1958-; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Phan, T. H. P. (2014). Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12522; 338.4791 PH-P 2014 / 02050002086

Truy cập trực tuyến

14
Du lịch Khánh Hòa: tiềm năng, thực trạng và giải pháp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Du lịch Khánh Hòa: tiềm năng, thực trạng và giải pháp

Thân, Trọng Thụy

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12209

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm

Phan, Thị Hà Phương, 1985-; Nguyễn, Phạm Hùng , người hướng dẫn

02050002086; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35224

Truy cập trực tuyến

16
Một số giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Nga đến Khánh Hòa
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Nga đến Khánh Hòa

Nguyễn, Quốc Tiến; Đỗ, Thị Thanh Hoa; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn, Q. T. (2015). Một số giải pháp thu hút thị trường khách du lịch Nga đến Khánh Hòa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Đào tạo thí điểm; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12223; NG-T

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trường Sa Nơi ta đến Trường Sa Here were come

Nguyễn Mỹ Trà

Kim Đồng; 2018 - (915.97 NG-T 2018)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa Luận văn ThS Kinh tế 60 31 01

Nguyễn Huyền Lê

ĐHKT; 2008

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa biển đảo Khánh Hòa Luận văn ThS Du lịch Chương trình đào tạo thí điểm

Phan Thị Hà Phương 1985

ĐHKHXH&NV; 2014

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn hoá xóm Cồn với tiểu sử và sơ sử Khánh Hoà

Nguyễn Công Bằng; Quang Văn Công; Trịnh Căn

H. : Sở VHTT Khánh Hoà , 1993

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 70  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2002  (4)
  2. 2002đến2007  (7)
  3. 2008đến2011  (8)
  4. 2012đến2016  (28)
  5. Sau 2016  (23)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...