skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to: Effectiveness of alcohol media literacy programmes: a systematic literature review

Gordon, Chloe S ; Jones, Sandra C ; Kervin, Lisa

Health education research, August 2015, Vol.30(4), pp.682 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1465-3648 ; PMID: 26113629 Version:1 ; DOI: 10.1093/her/cyv027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Effectiveness of Alcohol Media Literacy Programmes: A Systematic Literature Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of Alcohol Media Literacy Programmes: A Systematic Literature Review

Hindmarsh, Chloe S. ; Jones, Sandra C. ; Kervin, Lisa

Health Education Research, 2015, Vol.30(3), p.449-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1153 ; DOI: 10.1093/her/cyv015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative process evaluation of an Australian alcohol media literacy study: recommendations for designing culturally responsive school-based programs

Gordon, Chloe S ; Kervin, Lisa K ; Jones, Sandra C ; Howard, Steven J

BMC public health, 02 February 2017, Vol.17(1), pp.155 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 28153001 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4031-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Think before you click : Advertising on children's websites.

Kervin, Lisa

Screen Education, June 2017, Issue 85, pp.98-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1449-857X

Toàn văn sẵn có

5
Interpreting the Images in a Picture Book: Students Make Connections to Themselves, Their Lives and Experiences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting the Images in a Picture Book: Students Make Connections to Themselves, Their Lives and Experiences

Mantei, Jessica ; Kervin, Lisa

English Teaching: Practice and Critique, 2014, Vol.13(2), p.76-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: E1175-8708

Toàn văn sẵn có

6
Turning into Teachers before Our Eyes: The Development of Professional Identity through Professional Dialogue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning into Teachers before Our Eyes: The Development of Professional Identity through Professional Dialogue

Mantei, Jessica ; Kervin, Lisa

Australian Journal of Teacher Education, 2011, Vol.36(1), p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-5373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Digital Storytelling: Capturing Children's Participation in Preschool Activities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Storytelling: Capturing Children's Participation in Preschool Activities

Kervin, Lisa ; Mantei, Jessica

Issues in Educational Research, 2016, Vol.26(2), p.225-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: E1837-6290

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental study on the effects of exposure to magazine advertising on children's food choices

Jones, Sandra C ; Kervin, Lisa

Public Health Nutrition, 2011, Vol.14(8), pp.1337-1344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-9800 ; E-ISSN: 1475-2727 ; DOI: 10.1017/S1368980010002983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Playing with Grammar: A Pedagogical Heuristic for Orientating to the Language Content of the Australian Curriculum: English
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing with Grammar: A Pedagogical Heuristic for Orientating to the Language Content of the Australian Curriculum: English

Exley, Beryl ; Kervin, Lisa ; Mantei, Jessica

English in Australia, 2016, Vol.51(2), p.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155-2147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empowering students to respond to alcohol advertisements: results from a pilot study of an Australian media literacy intervention

Gordon, Chloe S. ; Jones, Sandra C. ; Kervin, Lisa ; Lee, Jeong Kyu

Australian and New Zealand Journal of Public Health, June 2016, Vol.40(3), pp.231-232 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1326-0200 ; E-ISSN: 1753-6405 ; DOI: 10.1111/1753-6405.12459

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Rethinking the Literacy Capabilities of Pre-Service Primary Teachers in Testing Times
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Literacy Capabilities of Pre-Service Primary Teachers in Testing Times

Honan, Eileen ; Exley, Beryl ; Kervin, Lisa ; Simpson, Alyson ; Wells, Muriel

Australian Journal of Teacher Education, 10/01/2013, Vol.38(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1835517X ; DOI: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2013v38n10.3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'You could get sick, disgusting': an analysis of alcohol counter-advertisements created by children

Gordon, Chloe S ; Jones, Sandra C ; Kervin, Lisa K ; Howard, Steven J

Health education research, 01 October 2018, Vol.33(5), pp.337-350 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1465-3648 ; PMID: 30137323 Version:1 ; DOI: 10.1093/her/cyy022

Toàn văn sẵn có

13
Rethinking the Literacy Capabilities of Pre-Service Primary Teachers in Testing Times
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Literacy Capabilities of Pre-Service Primary Teachers in Testing Times

Honan, Eileen ; Exley, Beryl ; Kervin, Lisa ; Simpson, Alyson ; Wells, Muriel

Australian Journal of Teacher Education, 2013, Vol.38(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-5373

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GUEST EDITORIAL.(Editorial)

Woods, Annette ; Baroutsis, Aspa ; Kervin, Lisa

Practical Literacy, 2018, Vol.23(3), p.4(1)

ISSN: 2204-3667

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using visual representations of the school environment as a stimulus for story.

Gallen, Vanessa ; Kervin, Lisa ; Mantei, Jessica

Practical Literacy, October 2016, Vol.21(3), pp.9-12

ISSN: 2204-3667

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children talking about text in their school environment.

Camilleri, Rebecca ; Harris, Georgia ; Kervin, Lisa ; Mantei, Jessica

Practical Literacy, October 2017, Vol.22(3), pp.4-7

ISSN: 2204-3667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Supporting Elementary Teachers at the "Chalk Face": A Model for In-School Professional Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Elementary Teachers at the "Chalk Face": A Model for In-School Professional Development

Kervin, Lisa

International Electronic Journal for Leadership in Learning, 2007, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1206-9620

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveying the field: Preservice primary teachers' conceptions of their literacy capabilities.(ALEA Research Project)(Report)

Exley, Beryl ; Kervin, Lisa ; Honan, Eileen ; Simpson, Alyson ; Wells, Muriel ; Muspratt, Sandy

Practical Literacy, 2018, Vol.23(1), p.42(4)

ISSN: 2204-3667

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveying the field : Primary school teachers' perceptions of the literacy capabilities of recently graduated primary school teachers.

Exley, Beryl ; Honan, Eileen ; Kervin, Lisa ; Simpson, Alyson ; Wells, Muriel ; Muspratt, Sandy

Practical Literacy, June 2016, Vol.21(2), pp.39-42

ISSN: 2204-3667

Toàn văn sẵn có

20
The Design of an Online Community of Practice for Beginning Teachers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Design of an Online Community of Practice for Beginning Teachers

Herrington, Anthony ; Herrington, Jan ; Kervin, Lisa ; Ferry, Brian

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education (CITE Journal), 2006, Vol.6(1), p.120-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-5804

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (17)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2010  (3)
 3. 2011đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (7)
 5. Sau 2015  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kervin, Lisa
 2. Kervin, L.
 3. Mantei, Jessica
 4. Jones, Sandra C.
 5. Gordon, Chloe S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...