skip to main content
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to: Effectiveness of alcohol media literacy programmes: a systematic literature review

Gordon, Chloe S ; Jones, Sandra C ; Kervin, Lisa

Health education research, August 2015, Vol.30(4), pp.682 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1465-3648 ; PMID: 26113629 Version:1 ; DOI: 10.1093/her/cyv027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Effectiveness of Alcohol Media Literacy Programmes: A Systematic Literature Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effectiveness of Alcohol Media Literacy Programmes: A Systematic Literature Review

Hindmarsh, Chloe S. ; Jones, Sandra C. ; Kervin, Lisa

Health Education Research, 2015, Vol.30(3), p.449-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1153 ; DOI: 10.1093/her/cyv015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental study on the effects of exposure to magazine advertising on children's food choices

Jones, Sandra C ; Kervin, Lisa

Public Health Nutrition, 2011, Vol.14(8), pp.1337-1344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1368-9800 ; E-ISSN: 1475-2727 ; DOI: 10.1017/S1368980010002983

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Qualitative process evaluation of an Australian alcohol media literacy study: recommendations for designing culturally responsive school-based programs

Gordon, Chloe S ; Kervin, Lisa K ; Jones, Sandra C ; Howard, Steven J

BMC public health, 02 February 2017, Vol.17(1), pp.155 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 28153001 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12889-017-4031-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Interpreting the Images in a Picture Book: Students Make Connections to Themselves, Their Lives and Experiences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting the Images in a Picture Book: Students Make Connections to Themselves, Their Lives and Experiences

Mantei, Jessica ; Kervin, Lisa

English Teaching: Practice and Critique, 2014, Vol.13(2), p.76-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: E1175-8708

Toàn văn sẵn có

6
Turning into Teachers before Our Eyes: The Development of Professional Identity through Professional Dialogue
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turning into Teachers before Our Eyes: The Development of Professional Identity through Professional Dialogue

Mantei, Jessica ; Kervin, Lisa

Australian Journal of Teacher Education, 2011, Vol.36(1), p.1-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-5373

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Digital Storytelling: Capturing Children's Participation in Preschool Activities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Storytelling: Capturing Children's Participation in Preschool Activities

Kervin, Lisa ; Mantei, Jessica

Issues in Educational Research, 2016, Vol.26(2), p.225-240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: E1837-6290

Toàn văn sẵn có

8
Playing with Grammar: A Pedagogical Heuristic for Orientating to the Language Content of the Australian Curriculum: English
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing with Grammar: A Pedagogical Heuristic for Orientating to the Language Content of the Australian Curriculum: English

Exley, Beryl ; Kervin, Lisa ; Mantei, Jessica

English in Australia, 2016, Vol.51(2), p.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155-2147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Rethinking the Literacy Capabilities of Pre-Service Primary Teachers in Testing Times
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Literacy Capabilities of Pre-Service Primary Teachers in Testing Times

Honan, Eileen ; Exley, Beryl ; Kervin, Lisa ; Simpson, Alyson ; Wells, Muriel

Australian Journal of Teacher Education, 10/01/2013, Vol.38(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1835517X ; DOI: http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2013v38n10.3

Toàn văn sẵn có

10
Rethinking the Literacy Capabilities of Pre-Service Primary Teachers in Testing Times
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rethinking the Literacy Capabilities of Pre-Service Primary Teachers in Testing Times

Honan, Eileen ; Exley, Beryl ; Kervin, Lisa ; Simpson, Alyson ; Wells, Muriel

Australian Journal of Teacher Education, 2013, Vol.38(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0313-5373

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children talking about text in their school environment

Camilleri, Rebecca ; Harri, Georgia ; Kervin, Lisa ; Mantei, Jessica

Practical Literacy, 2017, Vol.22(3), p.4(4)

ISSN: 2204-3667

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrigendum to: Effectiveness of alcohol media literacy programmes: a systematic literature review

Gordon, Chloe S ; Jones, Sandra C ; Kervin, Lisa

Health Education Research, 2015, Vol. 30(4), pp.682-682 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1153 ; E-ISSN: 1465-3648 ; DOI: 10.1093/her/cyv027

Toàn văn sẵn có

13
Supporting Elementary Teachers at the "Chalk Face": A Model for In-School Professional Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Elementary Teachers at the "Chalk Face": A Model for In-School Professional Development

Kervin, Lisa

International Electronic Journal for Leadership in Learning, 2007, Vol.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1206-9620

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blogs as a social networking tool to build community

Kervin, Lisa; Herrington, Anthony ; Mantei, Jessica

E-collaboration, 2009, pp. 473-488

Toàn văn sẵn có

15
Dynamic Decision Making in Surgery
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic Decision Making in Surgery

Kervin, Lisa Marie

Toàn văn sẵn có

16
The Design of an Online Community of Practice for Beginning Teachers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Design of an Online Community of Practice for Beginning Teachers

Herrington, Anthony ; Herrington, Jan ; Kervin, Lisa ; Ferry, Brian

Contemporary Issues in Technology and Teacher Education (CITE Journal), 2006, Vol.6(1), p.120-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-5804

Toàn văn sẵn có

17
Incorporating Real Experience into the Development of a Classroom-Based Simulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Incorporating Real Experience into the Development of a Classroom-Based Simulation

Ferry, Brian ; Kervin, Lisa ; Cambourne, Brian ; Turbill, Jan ; Hedberg, John ; Jonassen, David

Journal of Learning Design, 2005, Vol.1(1), p.22-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: E1832-8342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2009  (3)
 3. 2010đến2011  (3)
 4. 2012đến2014  (4)
 5. Sau 2014  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (15)
 2. Khác  (1)
 3. Luận án, luận văn  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kervin, Lisa
 2. Kervin, L.
 3. Mantei, Jessica
 4. Jones, Sandra C.
 5. Gordon, Chloe S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...