skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Interfaces

Kendall Geoff ; Rivers Mark

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Kendall, Geoff ; Rivers, Mark

Toàn văn sẵn có

8
SPECIFYING LOGICAL AGENTS IN CELLULAR HIERARCHIES
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SPECIFYING LOGICAL AGENTS IN CELLULAR HIERARCHIES

Paton, Ray ; Staniford, Geof ; Kendall, Geoff

Computation In Cellular And Molecular Biological Systems, 1996, pp.105-119

ISBN: 9789812819826 ; DOI: 10.1142/9789812819826_0009

Toàn văn sẵn có

9
Partial transcription of the Anglican Cemetery, Symonds Street, Auckland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partial transcription of the Anglican Cemetery, Symonds Street, Auckland

Kendall, Shirley E ; Kendall, Geoff

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The multimedia user interface: a look at things to come: the success of any consumer electronic device depends to a high degree on having a flexible, intuitive user interface.(embedded software)

Henderson, Neil ; Kendall, Geoff

Portable Design, August, 2007, p.22(4)

ISSN: 1086-1300

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Build the right UI for your complex embedded system -- The tradeoffs involved in building a UI can be many. Making the right choices can make or break your system

Walls, Colin ; Kendall, Geoff

Embedded Systems Design, Nov 1, 2007, Vol.20(11), p.20

ISSN: 1558-2493

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2006  (2)
 3. 2007đến2008  (3)
 4. 2009đến2010  (2)
 5. Sau 2010  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (7)
 2. Bài báo  (2)
 3. Book Chapters  (1)
 4. Sách  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (3)
 2. German  (2)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kendall, Geoff
 2. Rivers, Mark
 3. Kendall Geoff
 4. Rivers Mark
 5. Henderson, Neil

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...