skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philosophy of economics: a contemporary introduction

Jiménez-Buedo, María

Journal of Economic Methodology, 03 April 2014, Vol.21(2), pp.198-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-178X ; E-ISSN: 1469-9427 ; DOI: 10.1080/1350178X.2014.910935

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avoiding selection bias without random assignment? The effect of breastfeeding on cognitive outcomes in China

Cebolla-Boado, Héctor ; Jiménez-Buedo, María ; Salazar, Leire

Social Science & Medicine, December 2017, Vol.194, pp.151-159 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536 ; E-ISSN: 1873-5347 ; DOI: 10.1016/j.socscimed.2017.10.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Uses of Some Economic Ideas: The Trade‐Off Between Efficiency and Equality

JiménezBuedo, María

American Journal of Economics and Sociology, October 2011, Vol.70(4), pp.1029-1052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9246 ; E-ISSN: 1536-7150 ; DOI: 10.1111/j.1536-7150.2011.00801.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual tools for assessing experiments: some well-entrenched confusions regarding the internal/external validity distinction

Jiménez-Buedo, María

Journal of Economic Methodology, 01 September 2011, Vol.18(3), pp.271-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-178X ; E-ISSN: 1469-9427 ; DOI: 10.1080/1350178X.2011.611027

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Steel & Guala, eds. 2011. The Philosophy of Social Science Reader
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Steel & Guala, eds. 2011. The Philosophy of Social Science Reader

Jiménez Buedo, María

THEORIA. An International Journal for Theory, History and Foundations of Science, 05/24/2013, Vol.28(2), pp.337-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0495-4548 ; E-ISSN: 2171-679X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1387/theoria.9098

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Dictator Game? Dominance, Reactivity, and the Methodological Artefact in Experimental Economics

Jiménez-Buedo, María

International Studies in the Philosophy of Science, 03 July 2015, Vol.29(3), pp.295-310 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-8595 ; E-ISSN: 1469-9281 ; DOI: 10.1080/02698595.2015.1179042

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual tools for assessing experiments: some well-entrenched confusions regarding the internal/external validity distinction

Jiménez-Buedo, María

The Journal of Economic Methodology, 2011, p.271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350178X ; E-ISSN: 14699427

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the vote for the left: Measuring the effect of ethnic diversity on electoral outcomes at the district level

Cebolla-Boado, Héctor ; Jiménez-Buedo, María

International Journal of Comparative Sociology, February 2011, Vol.52(1-2), pp.132-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; E-ISSN: 1745-2554 ; DOI: 10.1177/0020715210379433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificiality, reactivity, and demand effects in experimental economics

Jimenez-Buedo, Maria ; Guala, Francesco

Philosophy of the Social Sciences, 2016, Vol.46(1), pp.3-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3931

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificiality, Reactivity, and Demand Effects in Experimental Economics

Jimenez-Buedo, Maria ; Guala, Francesco

Philosophy of the Social Sciences, January 2016, Vol.46(1), pp.3-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3931 ; E-ISSN: 1552-7441 ; DOI: 10.1177/0048393115618015

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Causality and Modelling in the Sciences: Introduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Causality and Modelling in the Sciences: Introduction

Jiménez-Buedo, María ; Russo, Federica

Disputatio, 12/01/2017, Vol.9(47), pp.423-427

E-ISSN: 0873-626X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/disp-2017-0013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why a Trade-Off?: the Relationship between the External and Internal Validity of Experiments

Jiménez - Buedo, María ; Miller Moya, Luis Miguel

Theoria: an international journal for theory, history and foundations of science, 2010, Vol.25(69), pp.301-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0495-4548

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pre-experimental Designs

Jimenez-Buedo, Maria

The Sage Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation: L-R

ISBN: 978-1-5063-2614-6

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXPERIMENTS IN ECONOMICS AND PHILOSOPHY

Konow, James ; Schwitzgebel, Eric ; Bicchieri, Cristina ; Dana, Jason ; Jiménez-Buedo, María

Economics and Philosophy, Jul 2013, Vol.29(2), pp.151-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02662671 ; DOI: 10.1017/S0266267113000163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Quasi- and Field Experiment
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quasi- and Field Experiment

Díaz, Alex ; Jiménez-Buedo, María ; Teira, David

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp.736-741

ISBN: 978-0-08-097086-8 ; ISBN: 978-0-08-097087-5 ; DOI: 10.1016/B978-0-08-097086-8.03228-1

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Can Mechanisms Do for You? Mechanisms and the Problem of Confounders in the Social Sciences

Jiménez-Buedo, María ; Squitieri, Juan Carlos; Feest, Uljana (Editor) ; Bouvier, Alban (Editor) ; Henderson, David (Editor) ; Kaldis, Byron (Editor) ; Montuschi, Eleonora (Editor) ; Risjord, Mark (Editor) ; Roth, Paul (Editor) ; Zahle, Julie (Editor) ; Bonilla, Jesus Zamora (Editor)

Philosophy of the Social Sciences, June 2019, Vol.49(3), pp.210-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-3931 ; E-ISSN: 1552-7441 ; DOI: 10.1177/0048393119840775

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿Más allá de la ciencia académica?: modo 2, ciencia posnormal y ciencia posacadémica

Jiménez-Buedo, María ; Ramos Vielba, Irene

Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura, 01 August 2009, Vol.CLXXXV(738), pp.721-737

ISSN: 0210-1963 ; E-ISSN: 1988-303X ; DOI: 10.3989/arbor.2009.738n1048

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
The trade-off between efficiency and equality the role of a changing economic idea in the political strategy of the social democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The trade-off between efficiency and equality the role of a changing economic idea in the political strategy of the social democracy

Jiménez Buedo, María; European University Institutemmnmmdepartment Of Political And Social Sciences

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2012  (5)
 3. 2013đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jiménez Buedo, María
 2. Jiménez-Buedo, M.
 3. Jimenez-Buedo, M
 4. Jimenez-Buedo, Maria
 5. Jimenez - Buedo, Maria

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...