skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 793.268  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industrie 4 0 Grenzenlos Industry 4 0 Unleashed

Springer Vieweg; 2018 - (004.678 IND 2018)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet encyclopedia Vol 1 A–F

Wiley; 2004 - (004.76803)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet encyclopedia Vol 3 P Z

Wiley; 2004 - (004.76803)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet encyclopedia Vol 2 V O

Wiley; 2004 - (004.76803)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The SAGE handbook of online research methods Second Edition

SAGE Publications Ltd; 2017 - (025.04)

Truy cập trực tuyến

6
Internet Explorer and the World Wide Web
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet Explorer and the World Wide Web

Erickson Fritz J.; Vonk John A

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999 - (005.7 ERI 1999) - ISBN0073657395

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review of research on problematic internet use and well being with recommendations for the U S Air Force

Breslau Joshua; Aharoni Eyal; Pedersen Eric R; Miller Laura L

RAND Corporation; 2015 - (616.85)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a competitive European Internet industry a socio economic analysis of the European Internet industry and the Future Internet Public Private Partnership

Hoorens Stijn

RAND Corporation; 2012 - (384.3/094)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource management for Internet of Things

Delicato Flavia C Pires Paulo F Batista Thais

Springer; 2017 - (004.678)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The McGraw Hill 36 hour course online marketing

Thomas Lorrie

McGraw Hill; 2011 - (658.8 THO 2011)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital marketing strategy implementation and practice

Chaffey Dave

Pearson Education Limited; 2016 - (658.8 CHA 2016)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital marketing

Chaffey Dave Ellis Chadwick Fiona

Pearson; 2016 - (658.87 CHA 2016)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internet of Things building blocks and business models

Hussain Fatima

Springer; 2017 - (004.678 HUS 2017)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Caught in the NET : How to Recognize the Sign of Internet Addiction and a Winning Strategy for Recovery

Young Kimberly S.

New York. : John Wiley & Sons, 1998 - (616 YOU 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trang vàng Internet những địa chỉ cần biết : toàn tập

H. : Thống kê, 2000 - (004.678 TRA 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự học Microsoft Internet Explorer 5 trong 24 giờ

Nguyễn Văn Hoàng

H. : Thống kê, 2000 - (004.67 NG-H 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Next-generation Internet : Creating advanced networks and services
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next-generation Internet : Creating advanced networks and services

Mambretti Joel; Schmidt Andrew

New York : Wiley, c1999 - (004.678 MAM 1999) - ISBN047132762X (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn kết nối Internet cài đặt, sử dụng và khắc phục sự cố

Nguyễn Phạm Cường

H. : Bưu điện, 2005 - (384.0285 NG-C 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Effective Internet
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective Internet

Erickson Fritz J.; Vonk John A

Chicago : Irwin, 1996 - (005.7 ERI 1996) - ISBN0256237697

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Label and Narrow Web

ISSN1095-3248

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 793.268  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (199)
 2. 1958đến1973  (91)
 3. 1974đến1989  (535)
 4. 1990đến2006  (179.149)
 5. Sau 2006  (606.246)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (690.659)
 2. French  (9.939)
 3. Spanish  (7.255)
 4. German  (3.719)
 5. Portuguese  (3.356)
 6. Czech  (1.087)
 7. Chinese  (1.052)
 8. Japanese  (916)
 9. Russian  (532)
 10. Korean  (458)
 11. Polish  (436)
 12. Norwegian  (296)
 13. Turkish  (293)
 14. Icelandic  (248)
 15. Vietnamese  (235)
 16. Italian  (201)
 17. Danish  (196)
 18. Undetermined  (177)
 19. Hungarian  (157)
 20. Slovak  (124)
 21. Romanian  (118)
 22. Persian  (117)
 23. Dutch  (110)
 24. Lithuanian  (101)
 25. Arabic  (59)
 26. Greek  (58)
 27. Finnish  (53)
 28. Ukrainian  (46)
 29. Afrikaans  (21)
 30. Macedonian  (6)
 31. Romany  (5)
 32. Serbo-Croatian  (4)
 33. Malay  (4)
 34. Albanian  (2)
 35. Maori  (2)
 36. Basque  (2)
 37. Germanic (Other)  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Andersson, Gerhard
 2. Griffiths, Mark D.
 3. Carlbring, Per
 4. Zhang, Wei
 5. Tsai, Chin-Chung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...