skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 241  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The domestic mechanisms of compliance with international human rights law: case studies from the Inter-American Human Rights system

Hillebrecht, Courtney

Human Rights Quarterly, Nov, 2012, Vol.34(4), p.959-985 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

World News: Report to Say Mexico Thwarted Probe

Cordoba, Jose ; Althaus, Dudley ; Cordoba, Jose ; Althaus, Dudley

Wall Street Journal, Apr 23, 2016, p.A.12

ISSN: 00999660

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. News: U.S. Faulted Over Delays In Closing Cuba Prison

Bravin, Jess

Wall Street Journal, Aug 8, 2015, p.A.3

ISSN: 00999660

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“War” in the Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights

Burgorgue-Larsen, Laurence ; Úbeda de Torres, Amaya

Human rights quarterly, 2011, Vol.33(1), pp.148-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X ; DOI: 10.1353/hrq.2011.0007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

World News: Nicaragua Moves to Suppress Uprising Outside Capital

Jose de' Cordoba

Wall Street Journal, Jul 18, 2018, p.A.6

ISSN: 00999660

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Report to say Mexico thwarted probe into disappearances of 43 students.(World

De Cordoba, Jose ; Althaus, Dudley

The Wall Street Journal Eastern Edition, April 23, 2016, Vol.0(0)

ISSN: 0099-9660

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Latin Left Hijacks Human Rights

O'Grady, Mary

Wall Street Journal, Nov 6, 2017, p.A.15

ISSN: 00999660

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

World News: World Watch

Anonymous

Wall Street Journal, May 1, 2012, p.A.12

ISSN: 00999660

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guantanamo Bay report takes aim at U.S.(Inter-American Commission on Human Rights on the Obama administration's plan to close the prison)(U.S.)

Bravin, Jess

The Wall Street Journal Eastern Edition, August 8, 2015, Vol.0(0)

ISSN: 0099-9660

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant detentions draw international fire.(report on immigration enforcement in the United States)(National Desk)

Semple, Kirk

The New York Times, March 18, 2011, p.A22(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brazil Rejects Panel's Request To Stop Dam.(Foreign Desk)

Barrionuevo, Alexei

The New York Times, April 6, 2011, p.A13(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History and action: the inter-American human rights system and the role of the Inter-American Commission on Human Rights

Goldman, Robert K.

Human Rights Quarterly, Nov, 2009, Vol.31(4), p.856-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guatemala: Commission Calls for Patient Protections.(Foreign Desk)(Inter-American Commission on Human Rights)

Archibold, Randal C.

The New York Times, Nov 30, 2012, p.A8(L)

ISSN: 0362-4331

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decommissioned? International Humanitarian Law and the Inter-American Human Rights System

Moir, Lindsay

Human rights quarterly, 2003, Vol.25(1), pp.182-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392 ; E-ISSN: 1085-794X ; DOI: 10.1353/hrq.2003.0009

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quiet Force in Raucous Arena; International Court's Rulings Aid Democracy in Latin America

Davis, Bob

Wall Street Journal, Jan 23, 2006, p.A.15

ISSN: 00999660

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and the inter-American human rights system

Moir, Lindsay

Human Rights Quarterly, Feb, 2003, Vol.25(1), p.182-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits and potentials of precautionary measures as a remedy for violations of international human rights - the case of the Inter-American Human Rights System

Gillich, Ines

University of Western Australia Law Review, Oct, 2014, Vol.38(1), p.167-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-0328

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

U.S. Asks Agency To Dismiss Complaint About Cuba Prisoners

Wall Street Journal, Apr 18, 2002, p.D.4

ISSN: 00999660

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Ecuador that wrong? Analyzing the Ecuadorian proposals concerning the special rapporteurship on freedom of expression of the Inter-American commission on Human Rights

Ruiz - Chiriboga, Oswaldo - Rafael; Fetterhoff, Christina ; Lopas, Matthew

THE HUMAN RIGHTS BRIEF, 2013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1533-6808

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semillas para estudiar la regulación de multinacionales

Rojas, Juan

Revista Universidad EAFIT, 2017, Vol.52(170), pp.104-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120341X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 241  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (66)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (15)
 2. 1986đến1996  (10)
 3. 1997đến2003  (23)
 4. 2004đến2011  (56)
 5. Sau 2011  (136)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (205)
 2. Spanish  (9)
 3. Portuguese  (4)
 4. German  (3)
 5. French  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. O'Grady, Mary
 2. Anonymous
 3. Montes, Juan
 4. Contesse, Jorge
 5. Moir, Lindsay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...