skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 546.512  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re conceptualizing Enterprise Information Systems

Springer; 2011 - (658.4 REC 2011)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Information Systems

Hardcastle Elizabeth

Bookboon; 2014 - (658.403)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ESRI guide to GIS analysis

Mitchell Andy

Redlands Calif ESRI; 2009 - (910.285 MIT 2009)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Research Methods An Applied Orientation

Sreejesh S

Cham Springer International Publishing Imprint Springer 2014; 2014

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of GIS

Springer; 2008 - (910.285 ENC 2008)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management information systems managing the digital firm

Laudon Kenneth C; Laudon Jane P

Polity Press; 2006 - (658.4 LAU 2006)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Enterprise Engineering I

2008 - (620.001171)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine Log

ISSN0732-5460

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sea Technology

ISSN0093-3651

Truy cập trực tuyến

10
Decision-making support systems: Theory & practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Decision-making support systems: Theory & practice

Udo Richard Franz, Averweg,

9788740301762; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22226

Truy cập trực tuyến

11
DNA Computing Models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA Computing Models

Ignatova, Zoya; Martínez-Pérez, Israel; Zimmermann, Karl-Heinz

978-0-387-73635-8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25937

Truy cập trực tuyến

12
Business Research Methods : An Applied Orientation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Research Methods : An Applied Orientation

Sreejesh, S.; Mohapatra, Sanjay; Anusree,M.R.

9783319005393; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32744

Truy cập trực tuyến

13
Spatial analysis : statistics, visualization, and computational methods / Tonny J. Oyana and Florence M. Margai.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial analysis : statistics, visualization, and computational methods / Tonny J. Oyana and Florence M. Margai.

Oyana, Tonny J.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61694

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aligning Business Processes and Information Systems New Approaches to ContinuousQuality Engineering

Heinrich Robert

Springer Vieweg; 2014 - (005.1)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ESRI guide to GIS analysis Volume 1

Mitchell Andy

H ESRI; 1999 - (910.285)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia Pacific business process management

Bae Joonsoo; Suriadi Suriadi; Wen Lijie

H Springer; 2015 - (004)

Truy cập trực tuyến

17
Database Systems for Advanced Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Database Systems for Advanced Applications

Haritsa, Jayant R.; Kotagiri, Ramamohanarao; Pudi, Vikram

978-3-540-78567-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25487

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Geomatics

ISSN1866-9298

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

国土资源遥感/#/國土資源遙感

ISSN1001-070X

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

遥感技术与应用/#/遙感技術與應用

ISSN1004-0323

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 546.512  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (71)
 2. 1961đến1975  (6.301)
 3. 1976đến1990  (45.619)
 4. 1991đến2006  (173.421)
 5. Sau 2006  (319.176)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (407.554)
 2. German  (7.203)
 3. Spanish  (3.794)
 4. Swedish  (3.648)
 5. Portuguese  (2.763)
 6. French  (1.792)
 7. Japanese  (1.131)
 8. Chinese  (896)
 9. Russian  (809)
 10. Czech  (393)
 11. Korean  (327)
 12. Italian  (309)
 13. Norwegian  (244)
 14. Dutch  (243)
 15. Polish  (204)
 16. Persian  (168)
 17. Turkish  (152)
 18. Slovak  (148)
 19. Undetermined  (119)
 20. Thai  (112)
 21. Danish  (101)
 22. Arabic  (80)
 23. Romanian  (51)
 24. Lithuanian  (35)
 25. Hungarian  (32)
 26. Ukrainian  (30)
 27. Hebrew  (13)
 28. Finnish  (10)
 29. Vietnamese  (6)
 30. Malay  (4)
 31. Greek  (3)
 32. Serbo-Croatian  (3)
 33. Germanic (Other)  (1)
 34. Basque  (1)
 35. Georgian  (1)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. van Der Aalst, Wil
 2. Heinzl, Armin
 3. Lee, Saro
 4. Siponen, Mikko
 5. Brown, Greg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...