skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn

Hoàng, Văn Trìu

42 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8444

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn Luận văn ThS Công nghệ thông tin 60 48 01 03

Hoàng Văn Trìu

ĐHCN; 2015

Truy cập trực tuyến

3
Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Hoàng, Văn Trìu; Nguyễn, Hà Nam, người hướng dẫn

00050006066; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43107

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu phương pháp tìm thuộc tính tối ưu nhằm tăng hiệu quả phân tích trong phân tích dữ liệu lớn : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 03

Hoàng Văn Trìu; Nguyễn Hà Nam

H. : ĐHCN, 2015 - (005.7 HO-T 2015)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (3)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...