skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Báo chí Công an Nhân dân với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Báo chí Công an Nhân dân với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay

Hoàng, Văn Phong

Hoàng, V. P. (2017). Báo chí Công an Nhân dân với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54484

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Báo chí Công an Nhân dân với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay

Hoàng Văn Phong

H ĐH KHXV & NV; 2017

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp sinh học Luận văn ThS Hóa học 60 44 41

Hoàng Văn Phong

ĐHKHTN; 2011

Truy cập trực tuyến

4
Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản bằng phương pháp sinh học
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý nước thải nuôi trồng thuỷ sản bằng phương pháp sinh học

Hoàng, Văn Phong; Nguyễn, Đình Bảng

15 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8071

Truy cập trực tuyến

5
Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp sinh học
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp sinh học

Hoàng, Văn Phong; Nguyễn, Đình Bảng

Hoàng, V. P. (2011). Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp sinh học. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000354; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37673

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp xác định chất lượng và nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng

Hoàng Văn Phong; Lưu Thị Hồng

H. : KHKT , 2011 - (666 HO-P 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Báo chí Công an nhân dân với công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Báo chí và truyền thông: 603201

Hoàng Văn Phong; Nguyễn Thế Kỷ

Hà Nội. : ĐHKHXH & NV, 2016 - (070.172 HO-P 2016)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp sinh học : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 41

Hoàng Văn Phong; Nguyễn Đình Bảng người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (628.5 HO-P 2011)

Truy cập trực tuyến

9
Application of quaternions for reflector parameter determination of the autocollimation angle measuring system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of quaternions for reflector parameter determination of the autocollimation angle measuring system

Konyakhin, I.A. ; Hoang, Van Phong

Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics, 10/10/2016, pp.773-779 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22261494 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17586/2226-1494-2016-16-5-773-779

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Experimental study of three-coordinate autocollimation system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental study of three-coordinate autocollimation system

Konyakhin, I.A. ; Hoang, Van Phong ; Hoang, Anh Phuong

Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Priborostroenie, 09/18/2018, pp.751-755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00213454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17586/0021-3454-2018-61-9-751-755

Toàn văn không sẵn có

11
Optical-electronic autocollimator for two-coordinate angular measurements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical-electronic autocollimator for two-coordinate angular measurements

Konyakhin, I.A. ; Moiseeva, A.A. ; Hoang, Van Phong

Izvestiâ vysših učebnyh zavedenij. Priborostroenie, 06/29/2016, pp.563-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00213454 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17586/0021-3454-2016-59-7-563-570

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autocollimation sensor for measuring the deformations of objects and modules containing environmentally hazardous substances

Konyakhin, Igor A ; Malishev, Alexey V ; Hoang, Van Phong

29 April 2016, Vol.9899, pp.98991Y-98991Y-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9781510601444 ; ISBN: 1510601449 ; DOI: 10.1117/12.2225070

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optic-electronic system for measuring the three-dimensional angular deformation of pipe sections at large constructions

Konyakhin, Igor ; Hoang, Van Phong ; Artemenko, Yury ; Li, Renpu ; Smekhov, Andrey

18 May 2015, Vol.9525, pp.952540-952540-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9781628416855 ; ISBN: 1628416858 ; DOI: 10.1117/12.2184824

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autocollimating system for precise measuring of three angular coordinates

Hoang, Van Phong ; Konyakhin, Igor A ; Turgalieva, Tatiana V ; Liu, Fengxiang

09 May 2018, Vol.10680, pp.106802C-106802C-6

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9781510618862 ; ISBN: 1510618864 ; DOI: 10.1117/12.2307260

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hoang, Van Phong
  2. Konyakhin, I.A.
  3. Hoàng Văn Phong
  4. Hoàng, Văn Phong
  5. Hoang, V.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...