skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 372.073  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Heat Transfer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Transfer

Long, Chris; Sayma, Naser

1st edition; 9788776814328; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22219

Truy cập trực tuyến

2
Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Heat Exchangers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Heat Exchangers

Thirumaleshwar, M.

1st edition; 9788740305784; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21792

Truy cập trực tuyến

3
Heat Transfer: Exercises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Transfer: Exercises

Chris, Long; Naser, Sayma

9788776814335; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19779

Truy cập trực tuyến

4
Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Conduction: Part I: Fourier'x Law, 1D steady conduction with no heat generation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer: Conduction: Part I: Fourier'x Law, 1D steady conduction with no heat generation

Thirumaleshwar, M.

1st edition; 9788740305418; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21805

Truy cập trực tuyến

5
Heat Transfer: Exercises
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Transfer: Exercises

Long, Chris; Sayma, Naser

9788776814335; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22105

Truy cập trực tuyến

6
Heat Transfer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Transfer

Chris, Long; Naser, Sayma

9788776814328; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18900

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Transfer

Long Chris; Sayma Naser

Bookboon; 2014 - (536.2)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wechselwirkungen

ISSN0724-3324

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Thermal Science

ISSN1003-2169

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermophysics and Aeromechanics

ISSN0869-8643

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Engineering Thermophysics

ISSN1810-2328

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

工业加热/#/工業加熱

ISSN1002-1639

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer Radiation Heat Transfer Part II

Thirumaleshwar M

Bookboon; 2014 - (621.402)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer Convection Part II Natural or free convection

Thirumaleshwar M

Bookboon; 2013 - (621.402)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer Convection Part I Forced convection

Thirumaleshwar M

Bookboon; 2013 - (621.402)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer Heat Exchangers

Thirumaleshwar M

Bookboon; 2013 - (621.402)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer Radiation Heat Transfer Part I

Thirumaleshwar M

Bookboon; 2014 - (621.402)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer Conduction Part I

Thirumaleshwar M

Bookboon; 2013 - (621.402)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Transfer Exercises

Long Chris; Sayma Naser

Bookboon; 2014 - (536.2)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Solutions to Problems on Heat Transfer Conduction Part II

Thirumaleshwar M

Bookboon; 2013 - (621.402)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 372.073  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (35.843)
 2. Toàn văn trực tuyến (372.048)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (9.276)
 2. 1960đến1974  (19.507)
 3. 1975đến1989  (63.377)
 4. 1990đến2005  (83.884)
 5. Sau 2005  (192.873)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (313.561)
 2. French  (56.604)
 3. German  (50.753)
 4. Chinese  (43.177)
 5. Japanese  (11.299)
 6. Korean  (10.534)
 7. Spanish  (6.404)
 8. Russian  (4.606)
 9. Portuguese  (2.961)
 10. Italian  (2.362)
 11. Danish  (1.331)
 12. Dutch  (1.314)
 13. Finnish  (1.142)
 14. Norwegian  (940)
 15. Polish  (662)
 16. Czech  (527)
 17. Turkish  (243)
 18. Romanian  (189)
 19. Ukrainian  (188)
 20. Hungarian  (157)
 21. Greek  (55)
 22. Hebrew  (51)
 23. Arabic  (48)
 24. Lithuanian  (11)
 25. Persian  (9)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hayat, Tasawar
 2. Alsaedi, Ahmed
 3. Kuipers, J.A.M
 4. Derby, Jeffrey J
 5. Kuipers, Jam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...