skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for visual communication of an operational status

Nabbe, Bartholomeus C ; Han, Byron B

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrollment using synthetic fingerprint image and fingerprint sensing systems

Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrollment using synthetic fingerprint image and fingerprint sensing systems

Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continual Authorization for Secured Functions

Han Byron B ; Patience Simon

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrollment Using Synthetic Fingerprint Image and Fingerprint Sensing Systems

Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anmeldung unter Verwendung eines synthetischen Fingerabdruckbildes und Fingerabdruck-Erfassungssystems

Marciniak, Craig A ; Han, Byron B

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrollment using synthetic fingerprint image and fingerprint sensing systems

Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continual authorization for secured functions

Han, Byron B ; Patience, Simon

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continual Authorization for Secured Functions

Han Byron B ; Patience Simon

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrollment using synthetic fingerprint image and fingerprint sensing systems

Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMFORT PROFILES

Al-Dahle, Ahmad ; Han, Byron B

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSCRIPTION À L'AIDE D'IMAGE D'EMPREINTE DIGITALE SYNTHÉTIQUE ET SYSTÈMES DE DÉTECTION D'EMPREINTE DIGITALE
ENROLLMENT USING SYNTHETIC FINGERPRINT IMAGE AND FINGERPRINT SENSING SYSTEMS

Han, Byron, B ; Marciniak, Craig, A

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrollment Using Synthetic Fingerprint Image and Fingerprint Sensing Systems

Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTINUAL AUTHORIZATION FOR SECURED FUNCTIONS

Han Byron B ; Patience Simon

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrollment Using Synthetic Fingerprint Image and Fingerprint Sensing Systems

Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KOMFORTPROFILE FÜR AUTONOME FAHRZEUGE
PROFILS DE CONFORT POUR VÉHICULE AUTONOME
COMFORT PROFILES FOR AUTONOMOUS VEHICLE

AL-Dahle, Ahmad ; Han, Byron B

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrollment Using Synthetic Fingerprint Image and Fingerprint Sensing Systems

Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fingerprint enrollment using partial fingerprints

Wright John A ; Han Byron B ; Marciniak Craig A

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zero enrollment

Wright, John A ; Han, Byron B ; Marciniak, Craig A

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic association of authentication credentials with biometrics

Han Byron B ; Marciniak Craig A ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 107  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2012  (1)
 2. 2012đến2012  (3)
 3. 2013đến2013  (1)
 4. 2014đến2015  (39)
 5. Sau 2015  (63)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (102)
 2. French  (15)
 3. Chinese  (12)
 4. German  (11)
 5. Korean  (6)
 6. Spanish  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Han Byron B
 2. Marciniak Craig A
 3. Han, Byron B
 4. Marciniak, Craig A
 5. Wright John A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...