skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commentary: New York City: measuring progress as it's made

Narayan, R ; Gwynn, R C ; Bassett, M T

International journal of epidemiology, 01 August 2017, Vol.46(4), pp.1248-1250 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1464-3685 ; PMID: 28338780 Version:1 ; DOI: 10.1093/ije/dyx018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The burden of air pollution: impacts among racial minorities.

Gwynn, R C ; Thurston, G D

Environmental Health Perspectives, 2001, Vol.109(Suppl 4), p.501-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMCID: 1240572 ; PMID: 11544154

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence, Diagnosis, and Treatment of Depression and Generalized Anxiety Disorder in a Diverse Urban Community

Gwynn, R. C. ; Mcquistion, H. L. ; Mcveigh, K. H. ; Garg, R. K. ; Frieden, T. R. ; Thorpe, L. E.

Psychiatric Services, 06/01/2008, Vol.59(6), pp.641-647 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1075-2730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1176/appi.ps.59.6.641

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A time-series analysis of acidic particulate matter and daily mortality and morbidity in the Buffalo, New York, region

Gwynn, R C ; Burnett, R T ; Thurston, G D

Environmental health perspectives, February 2000, Vol.108(2), pp.125-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; PMID: 10656852 Version:1

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
ACIDIC PARTICULATE MATTER AIR POLLUTION AND DAILY MORTALITY AND MORBIDITY IN NEW YORK CITY, NY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACIDIC PARTICULATE MATTER AIR POLLUTION AND DAILY MORTALITY AND MORBIDITY IN NEW YORK CITY, NY

Gwynn, R C ; Thurston, G D

Epidemiology, 1998, Vol.9(Supplement), p.S60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1044-3983 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/00001648-199807001-00158

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gwynn, R.C.
  2. Thurston, G.D.
  3. Gwynn, RC
  4. Gwynn, R. Charon
  5. Bassett, M T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...