skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 692  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law and disorder

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 January 2012, Vol.55(1), pp.23-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2063176.2063184

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Following the crowd

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 February 2011, Vol.54(2), pp.20-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1897816.1897824

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitally possessed

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 May 2012, Vol.55(5), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2160718.2160725

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gary Chapman, technologist: 1952--2010

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 March 2011, Vol.54(3), pp.25-25 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1897852.1897862

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vanishing electronics

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 May 2013, Vol.56(5), pp.20-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2447976.2447983

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CSEdWeek takes hold

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 December 2011, Vol.54(12), pp.20-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2043174.2043183

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Living in a digital world

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 October 2011, Vol.54(10), pp.17-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2001269.2001277

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new approach to information storage

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 August 2013, Vol.56(8), pp.13-15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2492007.2492013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policing the future

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 March 2012, Vol.55(3), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2093548.2093555

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the digital trail

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 November 2012, Vol.55(11), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2366316.2366323

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The war against botnets

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 February 2012, Vol.55(2), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2076450.2076456

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social games, virtual goods

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 April 2011, Vol.54(4), pp.19-22 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1924421.1924429

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new model for healthcare

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 February 2013, Vol.56(2), pp.17-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2408776.2408783

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Life, translated

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 August 2011, Vol.54(8), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1978542.1978550

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automotive systems get smarter.(automotive infotainment systems)

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 2015, Vol.58(10), p.18(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeing the big picture.(advances in photography and computational optics)(News

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, Dec, 2013, Vol.56(12), p.16(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational photography comes into focus

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 February 2014, Vol.57(2), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2557445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weathering a new era of big data

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 September 2014, Vol.57(9), pp.12-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2641225

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How computers are changing biology

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 May 2014, Vol.57(5), pp.21-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2591230

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud computing and developing nations

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 May 2010, Vol.53(5), pp.18-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1735223.1735232

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 692  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (80)
 2. 1989đến1995  (159)
 3. 1996đến2002  (212)
 4. 2003đến2010  (143)
 5. Sau 2010  (98)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (628)
 2. Tin tức  (61)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Greengard, Samuel
 2. Greengard, S.
 3. Greengard S.
 4. Jesitus, John
 5. Hasek, Glenn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...