skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

¿CUÁL ES LA NATURALEZA DEL ÓRGANO QUE GENERA PLEITO PENDIENTE INTERNACIONAL ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS?

González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01 January 2015, Vol.18(35), pp.189-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X ; DOI: 10.18359/dere.818

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La excepción preliminar: falta de competencia de la corte interamericana ¿un mecanismo efectivo de defensa estatal?

González Serrano, Andrés

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, 2011, Vol.14(27), pp.57-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESENTACIÓN EN TIEMPO DE LA PETICIÓN ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01 January 2014, Vol.17(33), pp.57-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X ; DOI: 10.18359/dere.783

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Excepciones preliminares. Una mirada desde la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos

González Serrano, Andrés

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, 2011, Vol.14(28), pp.233-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación en tiempo de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

González Serrano, Andrés

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, 2014, Vol.17(33), pp.57-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipid characterization of individual porcine oocytes by dual mode DESI-MS and data fusion.(Report)

Pirro, Valentina ; Oliveri, Paolo ; Ferreira, Christina Ramires ; Gonzalez-Serrano, Andres Felipe ; Machaty, Zoltan ; Cooks, Robert Graham

Analytica Chimica Acta, Oct 27, 2014, Vol.848, p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; DOI: 10.1016/j.aca.2014.08.001

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lipid characterization of individual porcine oocytes by dual mode DESI-MS and data fusion

Pirro, Valentina ; Oliveri, Paolo ; Ferreira, Christina Ramires ; González-Serrano, Andrés Felipe ; Machaty, Zoltan ; Cooks, Robert Graham

Analytica Chimica Acta, 27 October 2014, Vol.848, pp.51-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; E-ISSN: 1873-4324 ; DOI: 10.1016/j.aca.2014.08.001

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La excepción preliminar: falta de agotamiento de recursos internos ¿un mecanismo efectivo de defensa estatal?

González Serrano, Andrés

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, 2010, Vol.13(26), pp.245-265 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desorption Electrospray Ionization Mass Spectrometry Reveals Lipid Metabolism of Individual Oocytes and Embryos

González-Serrano, Andrés Felipe ; Pirro, Valentina ; Ferreira, Christina R ; Oliveri, Paolo ; Eberlin, Livia S ; Heinzmann, Julia ; Lucas-Hahn, Andrea ; Niemann, Heiner ; Cooks, Robert Graham; Hess, Sonja (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0074981 ; PMCID: 3779253 ; PMID: 24073231

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El trabajo a través de la historia. 1810 -1991

González Serrano, Andrés ; Morales Vargas, Edna Milena

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, 2010, Vol.13(25), pp.75-93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE EN LAS FACULTADES DE DERECHO COLOMBIANAS. VICISITUDES ACTUALES

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01 January 2015, Vol.18(35), pp.9-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

12
Reflexiones sobre el “Caso Petro”
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reflexiones sobre el “Caso Petro”

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01/12/2014, Vol.17(34), p.9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X ; E-ISSN: 1909-7727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18359/dere.791

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Cadena Afanador, Walter René ; González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01 July 2013, Vol.16(32), pp.9-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA IMPORTANCIA DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01 January 2017, Vol.20(39), pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACERCA DE LA ENSEÑANZA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN LAS FACULTADES DE DERECHO EN COLOMBIA

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01 July 2016, Vol.19(38), pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

16
Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; Gonzalez Serrano, Andres

Prolegómenos, 01/13/2016, Vol.19(37), p.9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X ; E-ISSN: 1909-7727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18359/prole.1676

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El reinado de los rankings

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; González Serrano, Andrés

Revista Prolegómenos. Derechos y Valores de la Facultad de Derecho, 2018, Vol.21(41), pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LA INCIDENCIA DEL MODELO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01 January 2016, Vol.19(37), pp.9-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
La profesionalización de la actividad docente en las facultades de derecho colombianas. Vicisitudes actuales
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La profesionalización de la actividad docente en las facultades de derecho colombianas. Vicisitudes actuales

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 01/15/2015, Vol.18(35), p.9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X ; E-ISSN: 1909-7727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18359/dere.795

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Acerca de la enseñanza de la investigación jurídica en los programas de maestría en las facultades de derecho en Colombia
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Acerca de la enseñanza de la investigación jurídica en los programas de maestría en las facultades de derecho en Colombia

Villalba Cuéllar, Juan Carlos ; González Serrano, Andrés

Prolegómenos, 07/07/2016, Vol.19(38), pp.9-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0121-182X ; E-ISSN: 1909-7727 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18359/prole.1977

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 28  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (27)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2012  (4)
 3. 2013đến2014  (9)
 4. 2015đến2017  (11)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21)
 2. Spanish  (17)
 3. Portuguese  (12)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...