skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.438  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Calculus demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus demystified

Krantz Steven G.

Maidenhead : McGraw-Hill, c2011. - ISBN9780071743631 (pbk.);ISBN0071743634 (pbk.)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.7 NG-K 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 2, Phép tính tích phân hàm một biến,chuỗi số, Dãy hàm-Chuỗi hàm

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQG, 2002 - (515 TR-L(2) 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.071 TR-L(3) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515.071 NG-H(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn giải bài tập giải tích toán học. Tập 2

Nguyễn Thuỷ Thanh; Đỗ Đức Giáo

H. : ĐHQGHN., 2002 - (515 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp giải toán hình giải tích trong không gian : Luyện thi đại học

Trần Đức Huyên

H. : ĐHQGHN., 2003 - (516.33 TR-H 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 1, phép tính vi phân của hàm một biến và nhiều biến

Trần Đức Long; Trần Đức Long...[et al.]

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515 TR-L(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 5 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các mô hình xác suất và ứng dụng. Phần 3, Giải tích ngẫu nhiên

Nguyễn Duy Tiến

H. : ĐHQGHN, 2005 - (519.2 NG-T 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng giải tích. Tập 1

Nguyễn Duy Tiến

H. : ĐHQGHN, 2007 - (515 NG-T(1) 2007)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải bài tập giải tích 12

Nguyễn Vũ Thanh; Trần Minh Chiến

H. : ĐHQGHN, 2010 - (515 NG-T 2010)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 3, Tích phân suy rộng, tích phân phụ thuộc tham số, tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - (515 TR-L(3) 2009)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đại số tuyến tính và hình học giải tích

Nguyễn Văn Mậu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (512.5 ĐAI 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết phương trình vi phân đạo hàm riêng

Trần Đức Vân

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515 TR-V 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Advanced calculus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced calculus

Kaplan, Wilfred,

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19164

Truy cập trực tuyến

17
The Laplace transform : theory and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Laplace transform : theory and applications

Schiff, Joel L.

0387986987; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19635

Truy cập trực tuyến

18
Calculus. Vol. 2, Mlul ti Variable Calculus and Linear Algebra, with Applications to DifFeren tial Equations and Probability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus. Vol. 2, Mlul ti Variable Calculus and Linear Algebra, with Applications to DifFeren tial Equations and Probability

Apostol, Tom M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19889

Truy cập trực tuyến

19
Advanced calculus
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced calculus

Taylor, Angus E. (Angus Ellis)

0471025666; http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1065369&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns02386&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18776

Truy cập trực tuyến

20
Calculus demystified
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus demystified

Krantz, Steven G. (Steven George),

9780071743631; http://db.lic.vnu.edu.vn:2129/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1064153&sp=T&sp=Pall%2CRu1000001%40%2CQtns02209&suite=def; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18221

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.438  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (338)
 2. Trong mục lục thư viện (850)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (53)
 2. 1967đến1979  (117)
 3. 1980đến1992  (82)
 4. 1993đến2006  (461)
 5. Sau 2006  (861)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (956)
 2. Luận án, luận văn  (479)
 3. Bài báo  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (793)
 2. English  (507)
 3. Undetermined  (48)
 4. French  (7)
 5. Russian  (3)
 6. German  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (70)
 2. T - Technology .  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trần Đức Long
 2. Nguyễn Đình Sang
 3. Hoàng Quốc Toàn
 4. Nguyễn Đình Trí
 5. Nguyễn Văn Mậu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...