skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural production of English masculinities in late modernity

Ghaill, Mairtin Mac An

Canadian Journal of Education, Annual, 2000, Vol.25(2), p.88-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0380-2361

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding boys': Thinking through boys, masculinity and suicide.(Report)

Ghaill, Mairtin Mac An ; Haywood, Chris

Social Science & Medicine, Feb, 2012, Vol.74(4), p.482(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-9536

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Exploring detraditionalisation through gender reflexivity in late modernity: the negotiation of family/filial responsibilities among Taiwanese (younger) professional men
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring detraditionalisation through gender reflexivity in late modernity: the negotiation of family/filial responsibilities among Taiwanese (younger) professional men

Chen, Bo-Wei ; Ghaill, Mairtin Mac an

Families, Relationships and Societies, 11/01/2015, Vol.4(3), pp.449-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20467435 ; E-ISSN: 20467443 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1332/204674314X14048129064262

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology of Education, State Schooling and Social Class: beyond critiques of the New Right hegemony

Ghaill, Maírtín Mac an

British Journal of Sociology of Education: International Perspectives on the Sociology of Education, 01 June 1996, Vol.17(2), pp.163-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5692 ; E-ISSN: 1465-3346 ; DOI: 10.1080/0142569960170203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘New’ Cultures of Training: emerging male (hetero) sexual identities

Ghaill, Maírtín Mac An

British Educational Research Journal, September 1999, Vol.25(4), pp.427-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-1926 ; E-ISSN: 1469-3518 ; DOI: 10.1080/0141192990250402

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student Perspectives on Curriculum Innovation and Change in an English Secondary School: an empirical study

Ghaill, Mairtin Mac An

British Educational Research Journal, June 1992, Vol.18(3), pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-1926 ; E-ISSN: 1469-3518 ; DOI: 10.1080/0141192920180301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shanghai, China’s capital of modernity: the production of space and urban experience of World Expo 2010

Wong, Pui Fung

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materialism and Deconstructivism: education and the epistemology of identity

Haywood, Chris ; Ghaill, Máirtín Mac an

Cambridge Journal of Education, 01 June 1997, Vol.27(2), pp.261-272 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-764X ; E-ISSN: 1469-3577 ; DOI: 10.1080/0305764970270209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Migrating Masculinities: The Irish diaspora in Britain

Popoviciu, Liviu ; Haywood, Chris ; Ghaill, Máirtín Mac an

Irish Studies Review, 01 May 2006, Vol.14(2), pp.169-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0967-0882 ; E-ISSN: 1469-9303 ; DOI: 10.1080/09670880600603794

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming-of-age in 1980s England: reconceptualising black students' schooling experience

Ghaill, Mairtin Mac An

British Journal of Sociology of Education, 01 September 1989, Vol.10(3), pp.273-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0142-5692 ; E-ISSN: 1465-3346 ; DOI: 10.1080/0142569890100301

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (2)
 2. 1996đến1998  (2)
 3. 1999đến2005  (2)
 4. 2006đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ghaill, Mairtin Mac an
 2. Mac an Ghaill, Mairtin
 3. Mac An Ghaill, M.
 4. Haywood, Chris
 5. Ghaill, Máirtín Mac An

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...