skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 36.445.658  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Handbook of Social Movements Across Disciplines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Social Movements Across Disciplines

Klandermans, Bert; Roggeband, Conny

Handbooks of Sociology and Social Research; 978-0-387-70960-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34142; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-70960-4

Truy cập trực tuyến

2
The Sociology of Loyalty
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Loyalty

James, Connor

978–0–387–71367–0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34143

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Social Movements Across Disciplines

Bert KlandermansConny Roggeband

Springer; 2010

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Sociology of Loyalty

James Connor

Springer; 2007

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hourly precipitation data. Wisconsin

ISSN0364-6939

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Naturforschung. A, Astrophysik, Physik und physikalische Chemie

ISSN0044-3166

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law Society's gazette

ISSN0023-9380

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de estudios jurídicos

ISSN1576-124X

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Law teacher

ISSN1072-0499

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ALN magazine

ISSN1092-7131

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Law Students' Association academic journal

ISSN1444-1357

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian journal of WTO & international health law & policy

ISSN1819-5164

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

AAPPS Bulletin

ISSN0218-2203

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plädoyer

ISSN1420-5556

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

MeteoWorld

ISSN1818-7137

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of green nanotechnology

ISSN1943-0892

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Naturforschung. Teil b, Anorganische Chemie, organische Chemie, Biochemie, Biophysik, Biologie

ISSN0341-0447

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de la ingeniería industrial

ISSN1940-2163

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nederlands tijdschrift voor handelsrecht

ISSN1572-7807

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurnal Nanosains & Nanoteknologi

ISSN1979-0880

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 36.445.658  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (981.317)
 2. Toàn văn trực tuyến (36.445.468)
 3. Trong mục lục thư viện (154)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.646.636)
 2. 1957đến1972  (1.338.808)
 3. 1973đến1988  (5.715.395)
 4. 1989đến2005  (9.535.978)
 5. Sau 2005  (17.956.982)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (34.396.377)
 2. Physics  (5.264.134)
 3. Sciences (General)  (503.605)
 4. Humans  (210.549)
 5. Biology  (130.935)
 6. Engineering  (76.978)
 7. Mathematics  (65.415)
 8. Proteins  (61.811)
 9. Gene Expression  (50.904)
 10. Sociology  (45.843)
 11. General Practitioners  (40.903)
 12. Social Sciences  (38.603)
 13. Life Sciences  (34.195)
 14. Genes  (33.788)
 15. General  (30.817)
 16. Genomes  (29.236)
 17. Mutation  (23.347)
 18. Genomics  (20.222)
 19. Bacteria  (16.078)
 20. Law  (15.442)
 21. Environmental Sciences  (13.595)
 22. Climate Change  (12.810)
 23. Binding Sites  (8.969)
 24. Condensed Matter  (5.569)
 25. Sociology, general  (5.242)
 26. Crystal Structure  (4.208)
 27. General Mathematics  (3.849)
 28. Social Work  (3.309)
 29. Clinical psychology  (1.474)
 30. Cells  (1.173)
 31. Sociology general  (280)
 32. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (30.224.216)
 2. French  (5.282.584)
 3. Chinese  (5.088.354)
 4. German  (4.905.408)
 5. Korean  (1.212.423)
 6. Japanese  (981.883)
 7. Spanish  (751.290)
 8. Russian  (509.589)
 9. Portuguese  (391.865)
 10. Italian  (262.553)
 11. Swedish  (179.531)
 12. Finnish  (131.391)
 13. Danish  (125.948)
 14. Dutch  (117.640)
 15. Norwegian  (115.318)
 16. Polish  (63.995)
 17. Czech  (40.770)
 18. Turkish  (28.469)
 19. Romanian  (23.336)
 20. Ukrainian  (20.979)
 21. Hungarian  (19.840)
 22. Greek  (9.131)
 23. Indonesian  (6.483)
 24. Hebrew  (6.197)
 25. Arabic  (3.636)
 26. Undetermined  (2.328)
 27. Estonian  (1.445)
 28. Afrikaans  (1.017)
 29. Lithuanian  (794)
 30. Catalan  (790)
 31. Persian  (674)
 32. Icelandic  (263)
 33. Bulgarian  (215)
 34. Slovak  (170)
 35. Slovenian  (134)
 36. Serbo-Croatian  (45)
 37. Romany  (41)
 38. Tagalog  (7)
 39. Vietnamese  (6)
 40. Welsh  (3)
 41. Thai  (3)
 42. Armenian  (2)
 43. Hindi  (2)
 44. Malay  (1)
 45. Albanian  (1)
 46. Maori  (1)
 47. Samoan  (1)
 48. Georgian  (1)
 49. Germanic (Other)  (1)
 50. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Prodinra, Archive Ouverte
 2. Argonne National Lab.
 3. Brookhaven National Laboratory
 4. Chen, Gang
 5. Savelli, Bruno

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...