skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supercomputing's exaflop target

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 August 2011, Vol.54(8), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1978542.1978549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control without controllers

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 November 2012, Vol.55(11), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2366316.2366322

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating government funding

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 March 2011, Vol.54(3), pp.21-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1897852.1897861

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DARPA Shredder challenge solved

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 August 2012, Vol.55(8), pp.16-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2240236.2240242

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Talking to machines

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 April 2012, Vol.55(4), pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2133806.2133812

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making the internet safe for gadgets

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 October 2013, Vol.56(10), pp.18-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2507771.2507777

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The promise of flexible displays

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 June 2011, Vol.54(6), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1953122.1953130

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seeing is not enough

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 October 2011, Vol.54(10), pp.15-16 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2001269.2001276

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How do you feel?: your computer knows

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 January 2014, Vol.57(1), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2555809

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The forever disc

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 May 2014, Vol.57(5), pp.24-26 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2591232

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Car talk

Geller, Tom

Communications of the ACM, 23 February 2015, Vol.58(3), pp.16-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2717177

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rebuilding for eternity

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 January 2010, Vol.53(1), pp.19-21 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1629175.1629185

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACM China nearing launch

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 September 2010, Vol.53(9), pp.20-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1810891.1810900

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the smart grid

Geller, Tom

Communications of the ACM, 01 June 2010, Vol.53(6), pp.16-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1743546.1743554

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud-based HPC

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Mar 2012, Vol.55(3), p.21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Free Speech Online

Geller, Tom

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 2012, Vol.55(9), p.12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In privacy law, it's the U.S. vs. the world

Geller, Tom

Communications of the ACM, 25 January 2016, Vol.59(2), pp.21-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2852233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rich data, poor fields

Geller, Tom

Communications of the ACM, 25 February 2016, Vol.59(3), pp.17-18 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2874309

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Farm automation gets smarter

Geller, Tom

Communications of the ACM, 28 October 2016, Vol.59(11), pp.18-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2994579

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
A star with a tail
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A star with a tail

Geller, Tom

Nature, 8/15/2007 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/news070813-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (7)
 2. 1996đến2006  (16)
 3. 2007đến2009  (11)
 4. 2010đến2013  (13)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Geller, Tom
 2. Geller, T.
 3. Tom Geller
 4. Geller
 5. Kuchta, Tom, Nancy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...