skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On re-composition of motion compensated macroblocks for DCT-based video transcoding

Fung, Kai-Tat ; Siu, Wan-Chi

Signal Processing: Image Communication, 2006, Vol.21(1), pp.44-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2005.06.004

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Techniques and algorithms for video transcoding
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Techniques and algorithms for video transcoding

Fung, Kai-Tat

Truy cập trực tuyến

3
Scalable video and audio techniques for video conferencing
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalable video and audio techniques for video conferencing

Fung, Kai-Tat

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fung, Kai-Tat
  2. Siu, Wc
  3. Fung, Kai - Tat
  4. Fung, Kt
  5. Siu, Wan-Chi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...