skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 205  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DÉPÔT DE MATÉRIAUX NANOMÉTRIQUES DANS DES NANOFIBRES REVÊTUES EN RÉSEAU
DEPOSITING NANOSCALE MATERIALS WITHIN COATED NETWORKED NANOFIBERS

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofiber electrodes for batteries and methods of making nanofiber electrodes

Freydina Evgeniya

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

배터리용 나노섬유 전극을 제조하는 방법
METHODS OF MAKING NANOFIBER ELECTRODES FOR BATTERIES

Freydina Evgeniya

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF DEPOSITING NANOSCALE MATERIALS WITHIN A NANOFIBER NETWORK AND NETWORKED NANOFIBERS WITH COATING

Freydina Evgeniya

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofiber electrodes for batteries and methods of making nanofiber electrodes

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NANOFIBER ELECTRODES FOR BATTERIES AND METHODS OF MAKING NANOFIBER ELECTRODES

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of depositing nanoscale materials within a nanofiber network and networked nanofibers with coating

Freydina Evgeniya

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of making nanofiber electrodes for batteries

Freydina Evgeniya

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉS DE FABRICATION D'ÉLECTRODES À NANOFIBRES POUR BATTERIES
METHODS OF MAKING NANOFIBER ELECTRODES FOR BATTERIES

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NANOFIBER ELECTRODES FOR BATTERIES AND METHODS OF MAKING NANOFIBER ELECTRODES

Freydina Evgeniya

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF DEPOSITING NANOSCALE MATERIALS WITHIN A NANOFIBER NETWORK AND NETWORKED NANOFIBERS WITH COATING

Freydina Evgeniya

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanofiber electrodes for batteries and methods of making nanofiber electrodes

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON NANOFASERELEKTRODEN FÜR BATTERIEN
PROCÉDÉS DE FABRICATION D'ÉLECTRODES À NANOFIBRES POUR BATTERIES
METHODS OF MAKING NANOFIBER ELECTRODES FOR BATTERIES

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON NANOFASERELEKTRODEN FÜR BATTERIEN
PROCÉDÉS DE FABRICATION D'ÉLECTRODES À NANOFIBRES POUR BATTERIES
METHODS OF MAKING NANOFIBER ELECTRODES FOR BATTERIES

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCEDES DE FABRICATION D'ELECTRODES A NANOFIBRES POUR BATTERIES
METHODS OF MAKING NANOFIBER ELECTRODES FOR BATTERIES

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEPOT DE MATERIAUX NANOMETRIQUES DANS DES NANOFIBRES REVETUES EN RESEAU
DEPOSITING NANOSCALE MATERIALS WITHIN COATED NETWORKED NANOFIBERS

Freydina, Evgeniya

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrically-driven separation apparatus

Freydina Evgeniya

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SYSTEMS AND METHODS FOR WATER TREATMENT

Freydina Evgeniya ; Gifford Joseph D

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 205  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (63)
 2. 2008đến2010  (51)
 3. 2011đến2013  (36)
 4. 2014đến2017  (42)
 5. Sau 2017  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (194)
 2. French  (72)
 3. German  (38)
 4. Chinese  (26)
 5. Spanish  (4)
 6. Korean  (3)
 7. Russian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Freydina, Evgeniya
 2. Freydina Evgeniya
 3. Sezgi, Aytac
 4. Wilkins, Frederick
 5. Madhusudan, Reshma

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...