skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shimada Kenji (1917–2000)

Fogel, Joshua A

The Journal of Asian Studies, 2001, Vol.60(1), pp.302-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2659512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2011 Arthur O. Lovejoy lecture: the gold seal of 57 CE and the afterlife of an inanimate object.(Essay)

Fogel, Joshua A.

Journal of the History of Ideas, July, 2012, Vol.73(3), p.351-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The recent boon in Shanghai studies

Fogel, Joshua A.

Journal of the History of Ideas, April, 2010, Vol.71(2), p.313-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5037

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE TRUTH HURTS: VERA SCHWARCZ'S HEARTFELT QUEST

Fogel, Joshua A.

History and Theory, March 2017, Vol.56(1), pp.127-137 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2656 ; E-ISSN: 1468-2303 ; DOI: 10.1111/hith.12009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

2011 Arthur O. Lovejoy Lecture: The Gold Seal of 57 CE and the Afterlife of an Inanimate Object

Fogel, Joshua A., --

Journal of the History of Ideas, 2012, Vol.73(3), pp.351-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5037 ; E-ISSN: 1086-3222

Toàn văn sẵn có

6
Glorify the Empire: Japanese Avant-Garde Propaganda in Manchukuo by Annika A. Culver
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glorify the Empire: Japanese Avant-Garde Propaganda in Manchukuo by Annika A. Culver

Fogel, Joshua A.

The Journal of Japanese Studies, 2014, Vol.40(2), pp.411-412 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1549-4721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/jjs.2014.0061

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Recent Boom in Shanghai Studies

Fogel, Joshua A., --

Journal of the History of Ideas, 2010, Vol.71(2), pp.313-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5037 ; E-ISSN: 1086-3222

Toàn văn sẵn có

8
Japanese Historiography and the Gold Seal of 57 C.E.: Relic, Text, Object, Fake Brill's Japanese Studies Library v.42
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japanese Historiography and the Gold Seal of 57 C.E.: Relic, Text, Object, Fake Brill's Japanese Studies Library v.42

Fogel, Joshua A.

Series-ISSN: 0925-6512 ; ISBN10: 9004243887 ; ISBN13: 9789004243880 ; E-ISBN10: 9004244190 ; E-ISBN13: 9789004244191

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Japan in Modern Chinese Art

Fogel, Joshua A.

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Shanghai-Japan": the Japanese Residents' Association of Shanghai

Fogel, Joshua A.

The Journal of Asian Studies, Nov, 2000, Vol.59(4), p.927(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Shanghai-Japan”: The Japanese Residents' Association of Shanghai

Fogel, Joshua A

The Journal of Asian Studies, 2000, Vol.59(4), pp.927-950 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2659217

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miyazaki Ichisada 1901–1995

Fogel, Joshua A

The Journal of Asian Studies, 1996, Vol.55(3), pp.806-808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911800061428

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E J T. Taiwan's Imagined Geography: Chinese Colonial Travel Writing and Pictures, 1683–1895. (Harvard East Asian Monographs, number 230.) Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center. 2004. Pp. xvi, 370. $49.50

Fogel, Joshua A

The American Historical Review, 2005, Vol. 110(3), pp.774-775 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr.110.3.774

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Reviews of Books:"A Truthful Impression of the Country": British and American Travel Writing in China, 1880-1949 Nicholas Clifford
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of Books:"A Truthful Impression of the Country": British and American Travel Writing in China, 1880-1949 Nicholas Clifford

Fogel, Joshua A.

The American Historical Review, 10/2002, Vol.107(4), pp.1196-1196 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/532687

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ōba Osamu (1927–2002)

Fogel, Joshua A ; Wakabayashi, Bob Tadashi

The Journal of Asian Studies, 2003, Vol.62(2), pp.721-722 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911800012250

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The debates over the Asiatic mode of production in Soviet Russia, China, and Japan

Fogel, Joshua A.

American Historical Review, Feb, 1988, Vol.93(1), p.56(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maiden Voyage: The Senzaimaru and the Creation of Modern Sino-Japanese Relations

Fogel, Joshua A.

E-ISBN: 9780520959170 ; DOI: 10.1525/9780520959170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
(Sacrifices) left at the altar reading tractate Zevachim of the Babylonian Talmud
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Sacrifices) left at the altar reading tractate Zevachim of the Babylonian Talmud

Fogel, Joshua A

E-ISBN 9780761862123

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
The Emergence of the Modern Sino-Japanese Lexicon: Seven Studies East Asian Comparative Literature and Culture 7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of the Modern Sino-Japanese Lexicon: Seven Studies East Asian Comparative Literature and Culture 7

Fogel, Joshua A

ISBN10: 9004290516 ; ISBN13: 9789004290518 ; E-ISBN10: 9004290524 ; E-ISBN13: 9789004290525

Toàn văn sẵn có

20
Grains of truth reading tractate menachot of the Babylonian Talmud
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grains of truth reading tractate menachot of the Babylonian Talmud

Fogel, Joshua A

E-ISBN 9780761863014 ; E-ISBN 9780761863021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 155  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (132)
 2. Toàn văn trực tuyến (117)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (17)
 2. 1985đến1991  (29)
 3. 1992đến1999  (37)
 4. 2000đến2008  (43)
 5. Sau 2008  (28)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (136)
 2. German  (5)
 3. French  (2)
 4. Italian  (1)
 5. Japanese  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fogel, Joshua A.
 2. Fogel, Joshua
 3. Joshua A. Fogel
 4. Fogel, Ja
 5. Fusashi, Takeuchi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...