skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.406  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The HUGO Journal

ISSN1877-6558

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

EPMA Journal

ISSN1878-5077

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuroscience Bulletin

ISSN1673-7067

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health and Technology

ISSN2190-7188

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cardiovascular Engineering and Technology

ISSN1869-408X

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biocybernetics and Biomedical Engineering

ISSN0208-5216

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

IRBM

ISSN1959-0318

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Ayub Medical College

ISSN1025-9689

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of orthopaedic trauma

ISSN0890-5339

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the American Society of Echocardiography

ISSN0894-7317

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of bioelectromagnetism

ISSN1456-7857

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circuits, Systems, and Signal Processing

ISSN0278-081X

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomechanics and Modeling in Mechanobiology

ISSN1617-7959

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oriental Pharmacy & Experimental Medicine

ISSN1598-2386

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives in Biology and Medicine

ISSN0031-5982

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human movement science

ISSN0167-9457

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cryobiology

ISSN0011-2240

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ITBM RBM

ISSN1297-9562

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical device daily

ISSN1541-0617

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hospital practice

ISSN8750-2836

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.406  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (396)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (31)
 2. 1995đến2002  (24)
 3. 2003đến2008  (187)
 4. 2009đến2015  (572)
 5. Sau 2015  (496)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.113)
 2. Portuguese  (133)
 3. Spanish  (39)
 4. German  (17)
 5. French  (2)
 6. Polish  (1)
 7. Italian  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Chinese  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...