skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.426.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

principles of economics

Mankiw Gregory

International Edition South Western Cengage Learning Mason; 2012 - (330)

Truy cập trực tuyến

2
Principles of economics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of economics

Timothy, Taylor; Steven A, Greenlar; Eric R, Dodge

1938168232; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18579

Truy cập trực tuyến

3
A Successful Transformation?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Successful Transformation?

Pavlínek, Petr

978-3-7908-2039-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25449

Truy cập trực tuyến

4
A Handbook of Transport Economics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Handbook of Transport Economics

André de Palma; Robin Lindsey; Emile Quinet

9781847202031; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19560

Truy cập trực tuyến

5
But Who Will Monitor the Monitor?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

But Who Will Monitor the Monitor?

Rahman, David

Vol. 102, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22379

Truy cập trực tuyến

6
UNIVERSAL MECHANISMS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UNIVERSAL MECHANISMS

FORGES, FRANCOISE

Vol. 58, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22391

Truy cập trực tuyến

7
Strategic Communication Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic Communication Networks

HAGENBACH, JEANNE; KOESSLER, FREDERIC

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22387

Truy cập trực tuyến

8
Network Games
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Games

GALEOTTI, ANDREA; GOYAL, SANJEEV; JACKSON, MATTHEW O.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22389

Truy cập trực tuyến

9
Bayesian Persuasion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bayesian Persuasion

Kamenica, Emir; Gentzkow, Matthew

Vol. 101, No. 6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22381

Truy cập trực tuyến

10
Analysis of production subsidies to farmers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of production subsidies to farmers

Dang, Thi Bong; Nguyen, Ngoc Yen; Pham, Manh Ha

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12860

Truy cập trực tuyến

11
Evaluating the level of Vietnam commitments in distribution services sector towards ASEAN Economic Community in 2015
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the level of Vietnam commitments in distribution services sector towards ASEAN Economic Community in 2015

Do, Thi Mai Hien; Nguyen, Ha Phuong; Tran, Thi Khanh Phuong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12836

Truy cập trực tuyến

12
Climate change adaptation strategies for the livelihoods of coastal communities in Rang Dong Town, Nghia Hung District, Nam Dinh Province, Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate change adaptation strategies for the livelihoods of coastal communities in Rang Dong Town, Nghia Hung District, Nam Dinh Province, Vietnam

Nguyen, Thi Hoa; Nguyen, Thi Huyen; Luong, Thi Tuyen

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12858

Truy cập trực tuyến

13
Developing Vietnam domestic market textile
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing Vietnam domestic market textile

Vu, Le Mai; Tran, Thi Hien Luong; Nguyen, Thi Huong Bang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12846

Truy cập trực tuyến

14
Analysing Nonaka's “Knowledge management” theory in the joint venture enterprise in Vietnam: The Case of Dragon Logistics Co., Ltd.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysing Nonaka's “Knowledge management” theory in the joint venture enterprise in Vietnam: The Case of Dragon Logistics Co., Ltd.

Dao, Thi Thanh Huyen; Nguyen, Thi Diem My; Hoang, Thi Tu Anh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12883

Truy cập trực tuyến

15
Applied Econometrics with R
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Econometrics with R

Kleiber, Christian; Zeileis, Achim

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24795

Truy cập trực tuyến

16
Agent-Based Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent-Based Modeling

Norman Ehrentreich

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24317

Truy cập trực tuyến

17
Planning Theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Planning Theory

Franco Archibugi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25454

Truy cập trực tuyến

18
Agent-Based Models of Energy Investment Decisions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent-Based Models of Energy Investment Decisions

Tobias Wittmann

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24320

Truy cập trực tuyến

19
Asia's New Institutional Architecture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia's New Institutional Architecture

Aggarwal, Vinod K.; Min, Gyo Koo

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25019; DOI 10.1007/978-3-540-72389-9

Truy cập trực tuyến

20
ARIS Design Platform
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

ARIS Design Platform

Davis, Rob

978-1-84800-110-7; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24985

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 4.426.375  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.137.386)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.024.467)
 3. Trong mục lục thư viện (415)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (586.959)
 2. 1957đến1972  (280.220)
 3. 1973đến1988  (571.587)
 4. 1989đến2005  (1.003.572)
 5. Sau 2005  (1.898.109)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (3.923.650)
 2. French  (133.501)
 3. German  (83.962)
 4. Undetermined  (76.826)
 5. Spanish  (27.506)
 6. Portuguese  (24.200)
 7. Russian  (12.041)
 8. Czech  (7.871)
 9. Polish  (7.410)
 10. Italian  (5.747)
 11. Norwegian  (4.458)
 12. Chinese  (4.347)
 13. Korean  (4.082)
 14. Japanese  (3.723)
 15. Danish  (3.078)
 16. Dutch  (2.913)
 17. Indonesian  (1.994)
 18. Hungarian  (1.973)
 19. Ukrainian  (1.214)
 20. Bulgarian  (1.209)
 21. Slovak  (892)
 22. Arabic  (810)
 23. Romanian  (706)
 24. Lithuanian  (650)
 25. Catalan  (635)
 26. Persian  (394)
 27. Turkish  (370)
 28. Finnish  (350)
 29. Serbian  (180)
 30. Serbo-Croatian  (136)
 31. Thai  (128)
 32. Vietnamese  (120)
 33. Hebrew  (119)
 34. Greek  (78)
 35. Romany  (62)
 36. Estonian  (61)
 37. Icelandic  (38)
 38. Malay  (36)
 39. Macedonian  (28)
 40. Hindi  (22)
 41. Bengali  (16)
 42. Georgian  (13)
 43. Albanian  (11)
 44. Maori  (11)
 45. Gujarati  (10)
 46. Panjabi  (5)
 47. Welsh  (4)
 48. Malayalam  (4)
 49. Burmese  (3)
 50. Armenian  (2)
 51. Yiddish  (2)
 52. Basque  (2)
 53. Germanic (Other)  (2)
 54. Spanish  (1)
 55. Tagalog  (1)
 56. Samoan  (1)
 57. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Peer, Hal
 2. Bahmani-Oskooee, Mohsen
 3. Narayan, Paresh Kumar
 4. Narayan, Paresh
 5. Antes, Ralf

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...