skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metabolic Diversity of Bacillus strains isolated in Vietnam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metabolic Diversity of Bacillus strains isolated in Vietnam

Ngo Tu Thanh, Bui Thi Viet Ha

http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/9757

Truy cập trực tuyến

2
Animal diversity
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animal diversity

HickmanCleveland P.; Larson Allan; Roberts Larry S

Boston : McGraw-Hill,, 2000 - (590 HIC 2000) - ISBN0070122008

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
3
News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves

Le, Thi Hoang Yen; Inaba, Shigeki; Ban, Sayaka; Nguyen, Lan Dung; Ando, Katsuhiko; Tsurumi, Yasuhisa; Ban, Sayaka

Le, Thi Hoang Yen. et al. (2010). News about Aquatic Hyphomycetes Isolated from Fallen Leaves. JSPS Asian Core Program (2009-2013); http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/8937

Truy cập trực tuyến

4
Taxonomic and ecological studies of actinomycetes from Vietnam: isolation and genus - level diversity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomic and ecological studies of actinomycetes from Vietnam: isolation and genus - level diversity

Duong Van Hop; Yayoi Sakiyama; Chu Thi Thanh Binh; Misa Otoguro; Dinh Thuy Hang; Shinji Miyadoh; Dao Thi Luong; Katsuhiko Ando

1881-1469; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10599

Truy cập trực tuyến

5
Taxonomic and ecological studies of actinomycetes from Vietnam: isolation and genus-level diversity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taxonomic and ecological studies of actinomycetes from Vietnam: isolation and genus-level diversity

Duong, Van Hop; Chu, Thi Thanh Binh; Dinh, Thuy Hang

ISIKNOWLEDGE; 0021-8820; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26417

Truy cập trực tuyến

6
The Relationships Between Environmental Factors and Phytoplankton Diversity Indices in some Estuarine Ecosystems of Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationships Between Environmental Factors and Phytoplankton Diversity Indices in some Estuarine Ecosystems of Vietnam

Le, Thu Ha; Nguyen, Thuy Lien; Bui, Thi Hoa

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61519

Truy cập trực tuyến

7
The Relationships Between Environmental Factors and Phytoplankton Diversity Indices in some Estuarine Ecosystems of Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Relationships Between Environmental Factors and Phytoplankton Diversity Indices in some Estuarine Ecosystems of Vietnam

Nguyen, Thu Hien; Do, Thi Xuyen; Nguyen, Trung Thanh

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61520

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing through diversity migration societies in post multiculturalist times

Matejskova Tatiana

Palgrave Macmillan; 2015 - (305)

Truy cập trực tuyến

9
Efficient re-use of CRs under deep fading for improving cooperative sensing performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient re-use of CRs under deep fading for improving cooperative sensing performance

Dinh, Thi Thai Mai; Nguyen, quoc Tuan; Nguyen, Dinh Thong

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28126

Truy cập trực tuyến

10
Top Management Team Diversity: A Systematic Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top Management Team Diversity: A Systematic Review

Homberg, Fabian; Bui, H.T.M.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28305

Truy cập trực tuyến

11
Top Management Team Diversity: A Systematic Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top Management Team Diversity: A Systematic Review

Homberg, Fabian; Bui, Hong T. M.

ISIKNOWLEDGE; 1552-3993; http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1059601113493925; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31364

Truy cập trực tuyến

12
Analysis of genotypic diversity based on leaf morphological traits in rockets (Eruca sativa)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of genotypic diversity based on leaf morphological traits in rockets (Eruca sativa)

Xu, Z.-H.; Vu, N.-T.; Kim, S.-H.; Kim, I.-S.

Scopus; 05677572; http://www.actahort.org/books/1142/1142_34.htm; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32410

Truy cập trực tuyến

13
Top Management Team Diversity: A Systematic Review
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Top Management Team Diversity: A Systematic Review

Homberg, Fabian; Bui, Hong T. M.

ISIKNOWLEDGE; 1552-3993; http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1059601113493925; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31506

Truy cập trực tuyến

14
Patterns of tree community differences in the core and buffer zones of a nature reserve in north-western Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patterns of tree community differences in the core and buffer zones of a nature reserve in north-western Vietnam

Dao, T.H.H.; Saborowski, J.; Hölscher, D.

Scopus; 23519894; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351989416300907; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33602

Truy cập trực tuyến

15
Modeling the diversity and log-normality of data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling the diversity and log-normality of data

Khoat, Than; Tu Bao, Ho

Scopus; 1088467X; http://content.iospress.com/articles/intelligent-data-analysis/ida00685; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33090

Truy cập trực tuyến

16
Genetic diversity of soybean genotypes different in powdery mildew resistance using SSR markers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic diversity of soybean genotypes different in powdery mildew resistance using SSR markers

Đoàn, Thị Thùy Linh; Trần, Thị Trường; Chu, Hoàng Hà; Lê, Văn Sơn

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60770

Truy cập trực tuyến

17
Diversity of Annonaceae Juss. in Vu Quang National Park, Ha Tinh province
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversity of Annonaceae Juss. in Vu Quang National Park, Ha Tinh province

Lê, Duy Linh; Phạm, Hồng Ban; Trần, Minh Hợi; Đỗ, Ngọc Đài

2588-1140; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60767

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate social responsibility and diversity management theoretical approaches and best practices

Springer; 2017 - (658.4/08)

Truy cập trực tuyến

19
Improving cooperative spectrum sensing under correlated log-normal shadowing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving cooperative spectrum sensing under correlated log-normal shadowing

Mai, Dinh Thi Thai; Chung, Trang Cong; Tuan, Nguyen Quoc

978-076954235-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26716; http://ieeexplore.ieee.org/document/5617084/

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supervision : quality, diversity, and technology

Certo Samuel C.

Chicago ; London : Irwin, c1997. - (658.3 CER 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 39  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (4)
 2. 1997đến2003  (5)
 3. 2004đến2009  (5)
 4. 2010đến2016  (6)
 5. Sau 2016  (20)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (22)
 2. Bài báo  (17)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (33)
 2. Undetermined  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. H - Social sciences.  (6)
 2. Q - Science.  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...