skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of tweets in response to the death of Michael Jackson

Dion Hoe-Lian Goh

Aslib Proceedings, 2011, Vol.63(5), pp.432-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001253X ; DOI: 10.1108/00012531111164941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceptions of virtual reward systems in crowdsourcing games.(Report)

Goh, Dion Hoe-Lian ; Pe-Than, Ei Pa Pa ; Lee, Chei Sian

Computers in Human Behavior, 2017, Vol.70, p.365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2017.01.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An analysis of tweets in response to the death of Michael Jackson

Dion Hoe-Lian Goh ; Chei Sian Lee

Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 2011, Vol.63(5), p.432-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/00012531111164941

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“Gone too soon”: did Twitter grieve for Michael Jackson?

Chei Sian Lee ; Dion Hoe-Lian Goh

Online Information Review, 2013, Vol.37(3), p.462-478 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/OIR-05-2012-0082

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Playing games with information: investigating perceptions of a mobile content sharing game.(Report)

Goh, Dion Hoe - Lian ; Lee, Chei Sian ; Chua, Alton Y. K.

Journal of Digital Information Management, Feb, 2012, Vol.10(1), p.10(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-7272

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“I played games as there was nothing else to do”; Understanding motivations for using mobile content sharing games

Dion Hoe-Lian Goh ; Chei Sian Lee ; Guanghao Low

Online Information Review, 2012, Vol.36(6), p.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interfaces for accessing location-based information on mobile devices: An empirical evaluation.(Report)

Dion Hoe-Lian Goh ; Chei Sian Lee ; Razikin, Khasfariyati

Journal of the Association for Information Science and Technology, 2016, Vol.67(12), pp.2882-2896 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2330-1643

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tweeting the friendly skies; Investigating information exchange among Twitter users about airlines

Nirupama Dharmavaram Sreenivasan ; Chei Sian Lee ; Dion Hoe-Lian Goh

Program: electronic library and information systems, 2012, Vol.46(1), p.21-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-0337 ; DOI: 10.1108/00330331211204548

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of high-quality answers

Mohan John Blooma ; Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Yeow-Kuan Chua

Online Information Review, 2012, Vol.36(3), p.383-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684521211241413

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
What makes a high quality user-generated answer?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What makes a high quality user-generated answer?

John, Blooma ; Alton Yeow-Kuan, Chua ; Dion Hoe-Lian, Goh

IEEE Internet Computing, 2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-7801 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MIC.2010.82

Toàn văn không sẵn có

11
What Makes a High-Quality User-Generated Answer?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Makes a High-Quality User-Generated Answer?

John, B M ; Chua, A Y ; Dion Hoe-Lian Goh, A Y

IEEE Internet Computing, 01/2011, Vol.15(1), pp.66-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-7801 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MIC.2011.23

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating the use of a mobile annotation system for geography education

Dion Hoe-Lian Goh ; Khasfariyati Razikin ; Chei Sian Lee ; Ee Peng Lim ; Kalyani Chatterjea ; Chew Hung Chang

The Electronic Library, 2012, Vol.30(5), p.589-607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640471211275666

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resource discovery through social tagging: a classification and content analytic approach

Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Chua ; Chei Sian Lee ; Khasfariyati Razikin

Online Information Review, 2009, Vol.33(3), p.568-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520910969961

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TILES: classifying contextual information for mobile tourism applications

Esther Meng-Yoke Tan ; Schubert Foo ; Dion Hoe-Lian Goh ; Yin-Leng Theng

Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 2009, Vol.61(6), p.565-586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/00012530911005526

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design and development of a query graph visualization system

Goh, Dion Hoe - Lian ; Lee, Chei Sian ; Chua, Alton Y. K. ; Luyt, Brendan

Journal of Digital Information Management, Feb, 2009, Vol.7(1), p.21(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-7272

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge access, creation and transfer in e-government portals

Dion Hoe-Lian Goh ; Alton Yeow-Kuan Chua ; Brendan Luyt ; Chei Sian Lee

Online Information Review, 2008, Vol.32(3), p.348-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520810889664

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing a virtual exhibition using Scalable Vector Graphics

Dion Hoe-Lian Goh ; Julie Chih-Ee Wang

Aslib Proceedings, 2004, Vol.56(3), p.144-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/00012530410539331

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative information seeking; Part II: empirical verification

Shu-Shing Lee ; Yin-Leng Theng ; Dion Hoe-Lian Goh

Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 2007, Vol.59(3), p.205-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/00012530710752016

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative querying using the Query Graph Visualizer

Dion Hoe-Lian Goh ; Lin Fu ; Schubert Shou-Boon Foo

Online Information Review, 2005, Vol.29(3), p.266-282 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/14684520510607588

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative information seeking Part I: a conceptual framework

Shu-Shing Lee ; Yin-Leng Theng ; Dion Hoe-Lian Goh

Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 2005, Vol.57(5), p.460-475 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-253X ; DOI: 10.1108/00012530510621897

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (3)
  2. 2006đến2007  (2)
  3. 2008đến2010  (4)
  4. 2011đến2013  (10)
  5. Sau 2013  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...