skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraq: setbacks, advances, prospects

Dawisha, Adeed

Journal of Democracy, Jan, 2004, Vol.15(1), p.5-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A year of voting dangerously?

Emmerson, Donald K.

Journal of Democracy, Jan, 2004, Vol.15(1), p.94-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy in Europe and Europe's democratization

Schmitter, Philippe C.

Journal of Democracy, Oct, 2003, Vol.14(4), p.71-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iraqi opposition report on the transition to democracy

Democratic Principles Working Group;

Journal of Democracy, July, 2003, Vol.14(3), p.14-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Peacebuilding in Libya.(Report)

Yilmaz, Muzaffer Ercan

International Journal on World Peace, March, 2012, Vol.29(1), p.45(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0742-3640

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fox's Mexico at midterm

Lawson, Chappell

Journal of Democracy, Jan, 2004, Vol.15(1), p.139-153 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Argentina weathers the storm

Levitsky, Steven ; Murillo, Victoria

Journal of Democracy, Oct, 2003, Vol.14(4), p.152-166 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a cosmopolitan Europe

Habermas, Jurgen

Journal of Democracy, Oct, 2003, Vol.14(4), p.86-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing a democratic Iraq: challenges and opportunities

Byman, Daniel

International Security, Summer, 2003, Vol.28(1), p.47-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-2889

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

After the tsunami.(Turkey)

Ozel, Soli

Journal of Democracy, April, 2003, Vol.14(2), p.80-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competing goals, conflicting perspectives

Plattner, Marc F.

Journal of Democracy, Oct, 2003, Vol.14(4), p.42-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tibet: exiles' journey

Sangay, Lobsang

Journal of Democracy, July, 2003, Vol.14(3), p.119-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model for post-Saddam Iraq

Makiya, Kanan

Journal of Democracy, July, 2003, Vol.14(3), p.5-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistan's "armored" democracy

Shah, Aqil

Journal of Democracy, Oct, 2003, Vol.14(4), p.26-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Algeria's uneasy peace

Quandt, William B.

Journal of Democracy, Oct, 2002, Vol.13(4), p.15-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The achievements of the convention

Meny, Yves

Journal of Democracy, Oct, 2003, Vol.14(4), p.57-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hong Kong stands up

Beech, Hannah

Time International (Asia Edition), Oct 13, 2014, Vol.184(14), p.10(6)

ISSN: 1064-0304

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kenya After Moi

Barkan, Joel D.

Foreign Affairs, Jan-Feb, 2004, Vol.83(1), p.87

ISSN: 0015-7120

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges of EU enlargement

Zielonka, Jan

Journal of Democracy, Jan, 2004, Vol.15(1), p.22-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concluding reflections

Rupnik, Jacques

Journal of Democracy, Jan, 2004, Vol.15(1), p.77-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 294  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (60)
 2. 2004đến2006  (205)
 3. 2007đến2009  (3)
 4. 2010đến2013  (20)
 5. Sau 2013  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wright, Robin
 2. Kessler, Glenn
 3. Lynch, Colum
 4. Chandrasekaran, Rajiv
 5. Vick, Karl

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...