skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 319  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy as a coalition of cultures

Wildavsky, Aaron

Society, Nov-Dec, 1993, Vol.31(1), p.80(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of the best argument: power, deliberation and reason

Pellizzoni, Luigi

The British Journal of Sociology, March, 2001, Vol.52(1), p.59(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Back to Kant: Reinterpreting the Democratic Peace as a Macrohistorical Learning Process

Cederman, Lars - Erik

American Political Science Review, March, 2001, Vol.95(1), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tocqueville's tyranny of the majority reconsidered.(philosopher Alexis de Tocqueville)(Abstract)

Maletz, Donald J.

The Journal of Politics, August, 2002, Vol.64(3), p.741(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pragmatic Inquiry and Democratic Politics

Smiley, Marion

American Journal of Political Science, April, 1999, Vol.43(2), p.629(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thucydides and Plato on Democracy and Trust.(Greeks philosophers)

Mara, Gerald M.

The Journal of Politics, August, 2001, Vol.63(3), p.820 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'The Vital Center': 50 years later. (book)

Schlesinger, Arthur M. , Jr.

Society, May-June, 1998, Vol.35(4), p.52(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-2011

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A brother in arms: Benjamin Tappan and the antislavery democracy

Feller, Daniel

Journal of American History, June, 2001, Vol.88(1), p.48(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kant, democracy, and history. (philosopher Immanuel Kant)

Gaubatz, Kurt Taylor

Journal of Democracy, Oct, 1996, Vol.7(4), p.136(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-5736

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theory and democracy. (response to article by Michael Lienesch in this issue, p. 1004)

Mueller, John

American Journal of Political Science, Nov, 1992, Vol.36(4), p.1015(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communication, ideology, and democratic theory

Bohman, James F.

American Political Science Review, March, 1990, Vol.84(1), p.93(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and Ralph's Pretty Good Grocery: elections, equality and the minimal human being

Mueller, John

American Journal of Political Science, Nov, 1992, Vol.36(4), p.983(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The myth of perfect democracy.(Florida recount in US Nov 2000 elections, and notions of democracy)

The Economist (UK), Dec 9, 2000, p.76(1)

ISSN: 0013-0613

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, equality, and eide: a radical view from Book 8 of Plato's Republic

Saxonhouse, Arlene W.

American Political Science Review, June, 1998, Vol.92(2), p.273(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experience as Experiment: Some Consequences of Pragmatism for Democratic Theory

Macgilvray, Eric A.

American Journal of Political Science, April, 1999, Vol.43(2), p.542(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancient Greeks and modern Britons

Cartledge, Paul

History Today, April, 1994, Vol.44(4), p.27(5)

ISSN: 0018-2753

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hume's constitutionalism and the identity of constitutional democracy.(David Hume)

Manzer, Robert A.

American Political Science Review, Sept, 1996, Vol.90(3), p.488(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy as Inquiry, Inquiry as Democratic: Pragmatism, Social Science, and the Cognitive Division of Labor

Bohman, James

American Journal of Political Science, April, 1999, Vol.43(2), p.590(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinton meets the sage. (Bill Clinton, Democratic idealism is American realism) (Column)

Rosenthal, A. M.

The New York Times, Nov 6, 1992, Vol.142, p.A15(N) pA29(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inquiry into Democracy: What Might a Pragmatist Make of Rational Choice Theories?

Knight, Jack ; Johnson, James

American Journal of Political Science, April, 1999, Vol.43(2), p.566(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 319  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (152)
 2. Toàn văn trực tuyến (116)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (20)
 2. 1990đến1994  (164)
 3. 1995đến1999  (66)
 4. 2000đến2011  (58)
 5. Sau 2011  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (136)
 2. German  (5)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bohman, James
 2. Estlund, David M.
 3. Keane, John
 4. Abraham, David
 5. Mouffe, Chantal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...