skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a cultural sociology of nations and nationalism

Woods, Eric Taylor ; Debs, Mira

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12036

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using cultural trauma: G andhi's assassination, partition and secular nationalism in post‐independence I ndia

Debs, Mira

Nations and Nationalism, October 2013, Vol.19(4), pp.635-653 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/nana.12038

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Suffering of Symbols: Giotto Frescoes and the Cultural Trauma of Objects

Debs, Mira

Cultural Sociology, December 2013, Vol.7(4), pp.479-494 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1749-9755 ; E-ISSN: 1749-9763 ; DOI: 10.1177/1749975512454086

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Racial and Economic Diversity in U.S. Public Montessori Schools

Debs, Mira C

Journal of Montessori Research, 2016, Vol.2(2), p.15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2378-3923 ; E-ISSN: 2378-3923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Students of Color and Public Montessori Schools: A Review of the Literature

Debs, Mira C ; Brown, Katie E

Journal of Montessori Research, 2017, Vol.3(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2378-3923 ; E-ISSN: 2378-3923

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“To Be Strict on Your Own”: Black and Latinx Parents Evaluate Discipline in Urban Choice Schools

Golann, Joanne W ; Debs, Mira ; Weiss, Anna Lisa

American Educational Research Journal, October 2019, Vol.56(5), pp.1896-1929 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8312 ; E-ISSN: 1935-1011 ; DOI: 10.3102/0002831219831972

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Diverse Families, Desirable Schools: Public Montessori in the Era of School Choice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diverse Families, Desirable Schools: Public Montessori in the Era of School Choice

Debs, Mira

ISBN: 9781682533086 ; ISBN: 1682533085

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Realize Preschool Dreams.(Editorial Desk)

Debs, Mira

The New York Times, Sept 24, 2018, p.A27(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (6)
 2. Tin tức  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Debs, Mira
 2. Debs, M.
 3. Debs, Mira C
 4. Woods, Eric Taylor
 5. Woods, E.T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...