skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL USING MOVEMENTS

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT LOCATION

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS INTERFACES

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object and movement detection

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control using movements

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT LOCATION

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT AND MOVEMENT DETECTION

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT AND MOVEMENT DETECTION

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL USING MOVEMENTS

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL USING MOVEMENTS

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT LOCATION

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL USING MOVEMENTS

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object and movement detection

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction with portable devices

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control using movements

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERACTION WITH PORTABLE DEVICES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 197  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (64)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1989  (9)
 2. 1989đến1998  (11)
 3. 1999đến2005  (15)
 4. 2006đến2012  (71)
 5. Sau 2012  (90)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (174)
 2. French  (58)
 3. German  (30)
 4. Norwegian  (9)
 5. Chinese  (2)
 6. Finnish  (2)
 7. Swedish  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Korean  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gedde-Dahl, Tobias
 2. Dahl, Tobias
 3. Gedde-Dahl, T.
 4. Dahl Tobias
 5. Dahl Tobias Gulden

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...