skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
CHANNEL IMPULSE RESPONSE ESTIMATION
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHANNEL IMPULSE RESPONSE ESTIMATION

Dahl, Tobias ; Eggen, Gudbrand

The Journal of the Acoustical Society of America, 2013, Vol.133(5), p.3217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00014966 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1121/1.4803780

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL USING MOVEMENTS

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT LOCATION

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS INTERFACES

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACES

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object and movement detection

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control using movements

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interfaces

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT LOCATION

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT AND MOVEMENT DETECTION

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT AND MOVEMENT DETECTION

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL USING MOVEMENTS

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL USING MOVEMENTS

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

OBJECT LOCATION

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTROL USING MOVEMENTS

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TOUCHLESS INTERFACES

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object and movement detection

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction with portable devices

Dahl, Tobias

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control using movements

Dahl Tobias

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 265  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (133)
 2. Toàn văn trực tuyến (218)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (15)
 2. 1986đến1993  (23)
 3. 1994đến2002  (25)
 4. 2003đến2011  (61)
 5. Sau 2011  (138)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gedde-Dahl, Tobias
 2. Gedde-Dahl, T.
 3. Dahl, Tobias
 4. Dahl Tobias
 5. Dahl Tobias Gulden

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...