skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Right of man

Clays G.

Indiana : Hackett Publishing Company, 1992 - (323.4 CLA 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Freedom in the world 2009 : the annual survey of political rights & civil liberties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2009 : the annual survey of political rights & civil liberties

Puddington Arch; Piano Aili; Eiss Camille; Neubauer Katrina; Roylance Tyler

New York : Freedom House, 2009 - (323.4 FRE 2009) - ISBN9781442201217

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
La citoyennete Europeenne : droits, politiques, institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La citoyennete Europeenne : droits, politiques, institutions

Magnette Paul

Bruxelles, 1999 - (306.2 MAG 1999) - ISBN2800412224

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
危機感下的責任. 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

危機感下的責任. 2

方勵之

Singapore : 世界科技出版社, 1989 - (001 PHU(2) 1989) - ISBN9623620063

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bàn về tự do = on Liberty 1859

Mill John Stuart; Nguyễn Văn Trọng người dịch

H. : Tri thức, 2005 - (323 MIL 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Non-state actors in the human rights universe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-state actors in the human rights universe

Andreopoulos George J; Juviler Peter H; Kabasakal Arat Zehra F

Bloomfield, CT : Kumarian Press, Inc., 2006. - (323 NON 2006) - ISBN1565492137 (pbk. : alk. paper);ISBN1565492145 (alk. paper);ISBN9781565492134

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Universal social right
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal social right

Rosmini Antonio

Durham : Rosmini house, c1995. - (323 ROS 1995) - ISBN0951321196

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Freedom in the world 2006: the annual survey of political rights & civil liberties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2006: the annual survey of political rights & civil liberties

Piano Aili; Puddington Arch; Rosenberg Mark Y

New York: Freedom House, 2006 - (323.4 FRE 2006) - ISBN9780742558038

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
World report 2006 : events of 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World report 2006 : events of 2005

New York: Human Rights Watch, 2006 - (323.4 WOR 2006) - ISBN1583227156

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Freedom in the world 2008 : the annual survey of political rights & civil liberties
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom in the world 2008 : the annual survey of political rights & civil liberties

Puddington Arch; Piano Aili; Eiss Camille; Neubauer Katrina; Roylance Tyler

New York: Freedom House, 2008 - (323.4 FRE 2008) - ISBN9780742563070

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bình luận và khuyến nghị chung của các ủy ban công ước thuộc liên hợp quốc về quyền con người = Compilation of general comments and general recommendations adopted by human rights treaty bodies

Viện Nghiên cứu Quyền con người

H. : CAND, 2008 - (342.08 BIN 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Civic innovation in America : community empowerment, public policy, and the movement for civic renewal
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civic innovation in America : community empowerment, public policy, and the movement for civic renewal

Sirianni Carmen.; Friedland Lewis A

Berkeley : University of California Press, c2001. - (323 SIR 2001) - ISBN0520226364 (cloth : alk. paper);ISBN0520226372 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Civil liberties : opposing viewpoints
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil liberties : opposing viewpoints

Cozic Charles P.

San Diego, Calif. : Greenhaven Press, c1994. - (323 CIV 1994) - ISBN1565100581

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quyền làm chủ của nhân dân trong hệ thống sắc lệnh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa giai đoạn 1945-1946 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Đỗ Thị Thu Ngân; Đỗ Đức Minh

H. : ĐHKHXH&NV , 2016 - (320.9597 ĐO-N 2016)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Children's rights from below cross cultural perspectives

Liebel Manfred 1940

Palgrave Macmillan; 2012 - (323.352 LIE 2012)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of the American dream democratic inclusion in contemporary American political culture

Ghosh Cyril

Palgrave Macmillan; 2013 - (323 GHO 2013)

Truy cập trực tuyến

17
Pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

Đoàn, Hữu Văn; Lê, Văn Bính

Đoàn, H. V. (2014). Pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050003888; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52675

Truy cập trực tuyến

18
Making civil rights law : Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making civil rights law : Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961

Tushnet Mark V.

New York : Oxford University Press, 1994. - (342.73 TUS 1994) - ISBN0195084128 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Privacy lost : how technology is endangering your privacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Privacy lost : how technology is endangering your privacy

Holtzman David H.

San Francisco : Jossey-Bass, 2006. - (323.44 HOL 2006) - ISBN0787985112 (cloth);ISBN9780787985110 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia và pháp luật Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

Đào Hữu Văn; Lê Văn Bính người hướng dẫn

H. : Khoa Luật , 2014 - (347.017 ĐA-V 2014)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (7)
 2. 1994đến1998  (5)
 3. 1999đến2007  (7)
 4. 2008đến2014  (9)
 5. Sau 2014  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (27)
 2. Luận án, luận văn  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26)
 2. Vietnamese  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Piano Aili
 2. Puddington Arch
 3. Eiss Camille
 4. Roylance Tyler
 5. Neubauer Katrina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...