skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21.161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bóg – mój bliski nieznajomy

Sopala, Weronika

Nurt SVD, 2017, Vol.141(1), pp.325-331

ISSN: 1233-9717

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOVOR U KARAKASU

Bolaño, Roberto

Polja, 2017, Issue 504, pp.64-68

ISSN: 0032-3578

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Istinu donosi jugo

Filipović, Ljiljana

Zeničke sveske - Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, 2016, Issue 23, pp.266-271

ISSN: 1840-0868

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eyes Without a Face

Popović, Venita

Zeničke sveske - Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, 2016, Issue 23, pp.272-281

ISSN: 1840-0868

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iluminacije

Polja, 2016, Issue 502, pp.45-76

ISSN: 0032-3578

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lični priručnik fantastične politike

Prokopiev, Aleksandar

Zeničke sveske - Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku, 2016, Issue 23, pp.309-316

ISSN: 1840-0868

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRADINA IZMEĐU ZAGRAĐA I PAUČA KOD KLADNJA

Halilović, Namik

Baština, 2012, Vol.5(5), pp.184-190

ISSN: 1986-6895 ; E-ISSN: 2232-7665

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A nemzetközi valutaalap (IMF) a válságban

Lengyel, László

Korunk, 2013, Issue 1, pp.22-32

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A humanista kutya

Almási, Gábor

Korunk, 2016, Issue 9, pp.50-55

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polgárok és művészek

Oplatka, András

Korunk, 2013, Issue 1, pp.75-81

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kutyás élet: Látogatóban Bogdán Imre kutyatenyésztőnél és -bírónál

Ferencz, Zsolt

Korunk, 2016, Issue 9, pp.29-33

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A határ arcai

Rakusa, Ilma

Magyar Lettre Internationale, 2016, Issue 100, pp.42-44

ISSN: 0866-692X

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neimar slobode i poklonik vrline

Trkulja, Jovica

HERETICUS - Časopis za preispitivanje prošlosti, 2013, Issue 1-2, pp.305-309

ISSN: 1451-1582

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Voyager-kánon

Láng, Zsolt

Korunk, 2016, Issue 10, pp.3-6

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAJDANI KAMENA PJEŠČARA - DUBRAVE I PAR SELO

Strašević, Salih

Baština, 2013, Vol.6(6), pp.194-195

ISSN: 1986-6895 ; E-ISSN: 2232-7665

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Köszöntő Mátyás király szülőháza tövében könyves ünnepen

Benkő, Samu

Korunk, 2012, Issue 8, pp.106-109

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mirni dani u Leksu

Kragić, Bruno

KNJIŽEVNA REPUBLIKA, časopis za književnost, 2016, Issue 5-08, pp.33-35

ISSN: 0350-1337

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maslinovo ulje s tartufima: Druženje sa Vojinom Dimitrijevićem

Popović, Dragoljub

HERETICUS - Časopis za preispitivanje prošlosti, 2013, Issue 1-2, pp.310-322

ISSN: 1451-1582

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A 13. Kasseli Documenta

Biró, Annamária

Korunk, 2012, Issue 8, pp.96-99

ISSN: 1222-8338

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Látványcivilizáció

Vargas Llosa, Mario ; Lipovetsky, Gilles

Magyar Lettre Internationale, 2015, Issue 99, pp.25-28

ISSN: 0866-692X

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21.161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4.722)
 2. Toàn văn trực tuyến (3.440)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (290)
 2. 1961đến1974  (294)
 3. 1975đến1988  (360)
 4. 1989đến2003  (2.182)
 5. Sau 2003  (18.035)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (13.936)
 2. Bình xét khoa học  (52)
 3. Book Chapters  (3)
 4. Sách  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.305)
 2. Polish  (4.133)
 3. Romanian  (1.850)
 4. Serbo-Croatian  (1.750)
 5. Hungarian  (1.377)
 6. Bosnian  (1.189)
 7. German  (1.121)
 8. Serbian  (1.004)
 9. Bulgarian  (787)
 10. French  (629)
 11. Slovak  (239)
 12. Russian  (176)
 13. Lithuanian  (166)
 14. Albanian  (163)
 15. Czech  (113)
 16. Turkish  (105)
 17. Macedonian  (99)
 18. Italian  (65)
 19. Spanish  (15)
 20. Ukrainian  (12)
 21. Slovenian  (10)
 22. Estonian  (9)
 23. Georgian  (8)
 24. Portuguese  (3)
 25. Japanese  (2)
 26. Danish  (2)
 27. Vietnamese  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...