skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: cua?

Kết quả 1 - 20 của 170.531  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba đất nước tự do của châu Mỹ

Lê Thành

H. : Sự thật, 1961 - (972.91 LE-T 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba A country study

U S Government Printing Office; 2001 - (972.91)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cách mạng Cuba

Rôca B.

H. : Sự thật, 1962 - (972.91 ROC 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bằng chứng của một người lưu vong

Ecnanđet Êđit Râynôxô; Hoài Thương người dịch; Quỳnh Lập người dịch

H. : Thanh niên, 1980 - (860 ECN 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu lịch sử cách mạng Cu Ba : giai đoạn cách mạng giải phóng dân tộc 1953 - 1959

Phạm Xuân Nam

H. : KHXH, 2002 - (972.91 PH-N 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Quan hệ Việt Nam - CuBa từ năm 1991 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - CuBa từ năm 1991 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Hồ, Hoài Linh; Hoàng, Khắc Nam; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Hồ, H. L. (2017). Quan hệ Việt Nam - CuBa từ năm 1991 đến nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310206; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63344; 327.59707291 HO-L 2017 / 02050005144

Truy cập trực tuyến

7
Quan hệ Venezuela - Cu Ba giai đoạn 2004 - 2016 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 02
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Venezuela - Cu Ba giai đoạn 2004 - 2016 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 02

Nguyễn, Thị Thanh Hằng; Nguyễn, Thị Thanh Thủy; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Nguyễn, T. T. H. (2017). Quan hệ Venezuela - Cu Ba giai đoạn 2004 - 2016. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60310206; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63685; 327.8707291 NG-H 2017 / 02050005342

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nhà tù trường học : đời hoạt động của đồng chí Phiđen Caxtơrô trong nhà tù

Menxia M.; Trung Đức người dịch; Bùi Anh người dịch; Hoàng Thanh người dịch

H. : Thanh niên, 1984 - (860 MEN 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giờ thì em không còn sợ nữa : hợp tuyển văn Cuba

Huy Chúc người dịch; Bùi Hồng Hải người dịch; Đỗ Quyên người dịch

H. : Văn học, 1980 - (897 GIO 1980)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bóng chim câu trên sóng biển Maiami

Chavaria Đ.; Mạnh Tứ người dịch

Tp Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh, 1986 - (860 CHA 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - CuBa từ năm 1991 đến nay : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 603102

Hồ Hoài Linh; Hoàng Khắc Nam

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn , 2017 - (327.59707291 HO-L 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Venezuela - Cu Ba giai đoạn 2004 - 2016 : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 02

Nguyễn Thị Thanh Hằng; Nguyễn Thị Thanh Thủy

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2017 - (327.8707291 NG-H 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
204_Bolero - Điệu nhạc ngọt ngào của Cuba
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

204_Bolero - Điệu nhạc ngọt ngào của Cuba

Tuấn Hiệp

Số 204 (02/2008) - No. 204; http://repository.vnu.edu.vn/handle/123456789/18847

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phiđen Ca-stơrô tố cáo : Diễn văn đọc tại Nữu Ước, ngày 26/9/1960 trước đại hội đồng Liên Hợp Quốc

H. : Sự thật, 1963 - (972.91 PHI 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội : trích báo cáo của BCHTW ĐCS Cuba tại Đại hội lần thứ nhất của Đảng

Ru Dơ Phiđen caxtơrô

H. : Sự thật, 1978 - (324.27291 RUD 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuba đất tự do của châu Mỹ

Lê Thành

H. : Sự thật, 1961 - (972.91 LE-T 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thăm đất nước Cuba anh hùng

Nguyễn Công Hoà

H. : Lao động, 1961 - (895.922834 NG-H 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diễn văn của thủ tướng Phiđen Castrô ngày 1-12-1962

H. : Sự thật, 1962 - (972.91 DIE 1962)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Êtiôpia cuộc cách mạng chưa được biết tới

Vivô R.V.; Hồ Tiến Nghị; Liên Hương

H. : Quân đội, 1979 - (972.91 VIV 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fidel Castro cuộc đời tôi : một trăm giờ với Fidel Castro

Castro Fidel; Hoàng Mạnh Hiển người dịch; Ramonet Ignacio; Đỗ Tuấn Anh người dịch

H. : Thông tấn, 2008 - (972.91 CAS 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 170.531  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (2.346)
 2. 1956đến1971  (778)
 3. 1972đến1987  (7.427)
 4. 1988đến2004  (37.052)
 5. Sau 2004  (121.297)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (131.107)
 2. Spanish  (11.570)
 3. Portuguese  (1.927)
 4. French  (1.316)
 5. German  (478)
 6. Dutch  (179)
 7. Chinese  (136)
 8. Russian  (92)
 9. Italian  (76)
 10. Korean  (54)
 11. Czech  (40)
 12. Hungarian  (32)
 13. Norwegian  (26)
 14. Vietnamese  (18)
 15. Japanese  (16)
 16. Polish  (13)
 17. Danish  (12)
 18. Romanian  (8)
 19. Slovak  (3)
 20. Turkish  (3)
 21. Lithuanian  (1)
 22. Bengali  (1)
 23. Arabic  (1)
 24. Greek  (1)
 25. Finnish  (1)
 26. Persian  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Van Der Stuyft, Patrick
 3. Hoffmann, Bert
 4. Bonet, Mariano
 5. Castro, Marta

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...