skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 20.337  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Vietnam’s Forest Transition in Retrospect: Demonstrating Weaknesses in Business-as-Usual Scenarios for REDD+
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam’s Forest Transition in Retrospect: Demonstrating Weaknesses in Business-as-Usual Scenarios for REDD+

Ankersen, Jeppe; Grogan, Kenneth; Mertz, Ole; Fensholt, Rasmus; Castella, Jean-Christophe; Lestrelin, Guillaume; Nguyen, Dinh Tien; Danielsen, Finn; Brofeldt, Søren

Scopus; 0364152X; http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0443-y; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32396

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Đỗ, Xuân Thuấn; Trần, Yêm

Đỗ, X. T. (2015). Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý.Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002189; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39250

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental geology: conservation, land-use planning, and resource management

Flawn Peter Tyrell.

New York, Harper & Row [1970] - (550 FLA 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình con người và môi trường

Lê Văn Khoa

H. : GDVN , 2011 - (363.7 GIA 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hiện trạng đất ngập nước ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Đỗ Xuân Thuấn; Trần Yêm

H. : ĐHKHTN , 2015 - (363.7396 ĐO-T 2015)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu xây dựng chỉ số chất lượng nước (Water Quality Index - WQI) trong phân vùng chất lượng nước các sông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên : Luận án TS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 62 44 03 03

Nguyễn Lê Tú Quỳnh; Trịnh Thị Thanh

H. : ĐHKHTN, 2016 - (363.739 NG-Q 2016)

Truy cập trực tuyến

7
Environmental conservation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental conservation

Dasmann Raymond Fredric

New York : John Wiley & Sons, 1984 - (333.7 DAS 1984) - ISBN047189141X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land use in Australia past present and future

ANU eView; 2018 - (333.73130994)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá môi trường đất, nước, phân bón đến sản xuất rau sạch và mức độ thích nghi đất đai vùng quy hoạch rau sạch thành phố Hà Nội

Nguyễn Xuân Thành; GS.TS. Lê Văn Khoa Ngườì hướng dẫn; PGS.TS. Nguyễn Khang Ngườì hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2002 - (631.4 NG-T 2002)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu phương pháp tách và làm giàu chromite trong mẫu khoáng sét Cổ Định, Thanh Hóa : Đề tài NCKH. QT.09.62

Nguyễn Ngọc Minh; Lưu Đức Hải; Nguyễn Xuân Huân; Nguyễn Phước Cẩm Liên; Hoàng Thị Thanh Hiếu

H. : ĐHKHTN , 2011 - (363.739 NG-M 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Policy instruments for environmental and natural resource management
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy instruments for environmental and natural resource management

Sterner Thomas

Washington, DC : Resources for the Future : World Bank ; Stockholm, Sweden : Swedish International Development Cooperation Agency, c2003. - (333.7 STE 2003) - ISBN1891853139 (hardcover : alk. paper);ISBN1891853120 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý

Nguyễn Xuân Cự; Trần Thiện Cường; Nguyễn Đình Đáp

H. : Giáo dục , 2010 - (363.739 GIA 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở môi trường không khí và nước

Phạm Ngọc Hồ

H. : ĐHQG , 2011 - (363.739 COS 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Conservation of Natural Resources
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conservation of Natural Resources

Hyatt Edward

California : Hardcover, Kessinger, 2007 - (333.72 HYA 2007) - ISBN9780548517680

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hành vi địa hóa và quá trình ô nhiễm Asen trong nước dưới đất khu vực Hà Nội và đề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động ô nhiễm trong khai thác, sử dụng : Đề tài NCKH. QGTĐ.10.03

Đặng Mai; Nguyễn Thùy Dương; Tống Thị Thu Hà; Đặng Quang Khang; Trần Thị Lựu; Nguyễn Văn Niệm; Trần Văn Quy; Đinh Xuân Thành; Lưu Thành Trung

H. : ĐHKHTN , 2012 - (363.739 ĐA-M 2012)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên và chất lượng môi trường nước dưới đất tỉnh Bắc Ninh làm cơ sở khoa học định hướng sử dụng hợp lý : Luận văn ThS. Khoa học môi trường: 60 44 03 01

Nguyễn Thị Xoan; Nguyễn Thị Phương Loan người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7396 NG-X 2014)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp lồng ghép xác lập mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng trong định hướng sử dụng đất huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Biến đổi khí hậu (chương trình đào tạo thí điểm)

Trần Thị Hòa; Nguyễn An Thịnh người hướng dẫn

H. : Khoa sau đại học , 2014 - (363.73874 TR-H 2014)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên đất huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Phạm Thị Hà Nhung; Nguyễn Xuân Hải người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7396 PH-N 2014)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu sự linh động của khoáng sét trong đất dốc huyện Sóc Sơn dưới ảnh hưởng của một số yếu tố môi trường đất : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 60 44 03 01

Chử Thị Loan; Nguyễn Ngọc Minh

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7396 CH-L 2014)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu, đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực Hà Nội: Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 10

Phạm Thị Việt Anh; Hoàng Xuân Cơ người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7392 PH-A 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 20.337  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (130)
 2. 1961đến1975  (137)
 3. 1976đến1990  (304)
 4. 1991đến2006  (4.604)
 5. Sau 2006  (14.960)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19.275)
 2. Chinese  (843)
 3. Spanish  (379)
 4. Portuguese  (213)
 5. French  (72)
 6. Japanese  (60)
 7. Vietnamese  (57)
 8. German  (22)
 9. Italian  (15)
 10. Norwegian  (7)
 11. Maori  (1)
 12. Romanian  (1)
 13. Korean  (1)
 14. Lithuanian  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Possingham, Hugh P.
 2. Possingham, H.P.
 3. Possingham, Hugh
 4. Pressey, Robert L
 5. Lindenmayer, David B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...