skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 435.656  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Human-Computer Interaction Symposium
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Computer Interaction Symposium

Paternò, Fabio; Mark Pejtersen, Annelise

978-0-387-09677-3; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26665

Truy cập trực tuyến

2
Soft condensed matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft condensed matter

Jones Richard A. L.

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2003. - (530.413 JON 2003) - ISBN0198505906 (acid-free paper);ISBN0198505892 (pbk. : acid-free paper);ISBN9780198505891

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Computational Materials Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Materials Science

Hergert, W.; Däne, M.; Ernst, A.

978-3-540-39915-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31269

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of condensed matter physics

Chaikin P.M.; Lubensky T. C

Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1995 - (530.4 CHA 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Group theory : application to the physics of condensed matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Group theory : application to the physics of condensed matter

Dresselhaus M. S.; Dresselhaus G; Jorio A

Berlin : Springer-Verlag, c2008. - (530.15 DRE 2008) - ISBN3540328971;ISBN9783540328971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Magnetism in condensed matter
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnetism in condensed matter

Blundell Stephen.

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001. - (530.4 BLU 2001) - ISBN0198505922

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Condensation and coherence in condensed matter : proceedings of the Nobel Jubilee Symposium, Göteborg, Sweden, December 4-7, 2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Condensation and coherence in condensed matter : proceedings of the Nobel Jubilee Symposium, Göteborg, Sweden, December 4-7, 2001

Nobel Jubilee Symposiumˆd(2001 :‰cGöteborg, Sweden); Claeson Tord; Delsing P

River Edge, N.J. : World Scientific , 2003 - (530.4 CON 2003) - ISBN9812383530

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Two-dimensional electron gas at the N-type interface of the LaAlO3/SrTiO3 hetero-structure: A first principle study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two-dimensional electron gas at the N-type interface of the LaAlO3/SrTiO3 hetero-structure: A first principle study

Trang, Nguyen Thi; Nam, Tran Van; Duy, P.D; Bach, G.H

Scopus; 17426588; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/537/1/012007/meta;jsessionid=1284588F0F4BFEB303F7F1682077C0B4.c2.iopscience.cld.iop.org; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32722

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Physical Journal B

ISSN1434-6028

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Il Nuovo Cimento D

ISSN0392-6737

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of superconductivity

ISSN0896-1107

Truy cập trực tuyến

12
Photostimulated radio electrical longitudinal effect in a parabolic quantum well
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photostimulated radio electrical longitudinal effect in a parabolic quantum well

Hung, Bui Duc; Nhan, Nguyen Thi Thanh; Bau, Nguyen Quang; Nhan, Nguyen Vu

Scopus; 17426588; http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/537/1/012003/meta;jsessionid=4D8288B5FF8D2904E522B1030DBF4F0F.c1.iopscience.cld.iop.org; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33506

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fizika A

ISSN1330-0008

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Physik B Condensed Matter

ISSN0722-3277

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annales Henri Poincaré

ISSN1424-0637

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Chemistry

ISSN1040-0400

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of molecular liquids

ISSN0167-7322

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physica. B, Condensed matter

ISSN0921-4526

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physica. C, Superconductivity

ISSN0921-4534

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical physics including applications to condensed matter With 63 Figures

Hermann C

Springer; 2005 - (530.13 HER 2005)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 435.656  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (692)
 2. 1962đến1975  (4.834)
 3. 1976đến1989  (19.000)
 4. 1990đến2004  (99.709)
 5. Sau 2004  (302.860)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (356.914)
 2. French  (4.684)
 3. Japanese  (3.017)
 4. German  (610)
 5. Russian  (264)
 6. Portuguese  (77)
 7. Norwegian  (60)
 8. Chinese  (37)
 9. Italian  (28)
 10. Spanish  (17)
 11. Korean  (5)
 12. Polish  (4)
 13. Ukrainian  (4)
 14. Hungarian  (3)
 15. Dutch  (3)
 16. Czech  (2)
 17. Lithuanian  (1)
 18. Greek  (1)
 19. Danish  (1)
 20. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Berthier, Ludovic
 2. Lemaitre, A
 3. Lemaître, A.
 4. Mauri, Francesco
 5. Dieny, B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...