skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.240.175  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Data Integration in the Life Sciences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Integration in the Life Sciences

Bairoch, Amos; Cohen-Boulakia, Sarah; Froidevaux, Christine

978-3-540-69827-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25482

Truy cập trực tuyến

2
Artificial Evolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Evolution

Monmarché, Nicolas; Talbi, El-Ghazali; Collet, Pierre; Schoenauer, Marc; Lutton, Evelyne

978-3-540-79304-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24996

Truy cập trực tuyến

3
Artificial Intelligence in Theory and Practice II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial Intelligence in Theory and Practice II

Bramer, Max

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25000

Truy cập trực tuyến

4
Guide to Advanced Empirical Software Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guide to Advanced Empirical Software Engineering

Forrest Shull, Janice Singer, Dag I. K. Sjøberg

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26577

Truy cập trực tuyến

5
The Internet of Things
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet of Things

Floerkemeier, Christian; Langheinrich, Marc; Fleisch, Elgar; Mattern, Friedemann; Sarma, Sanjay E.

978-3-540-78730-3; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24771

Truy cập trực tuyến

6
Pillars of Computer Science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pillars of Computer Science

Avron, Arnon; Dershowitz, Nachum; Rabinovich, Alexander

978-3-540-78126-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25426

Truy cập trực tuyến

7
Advances in Artificial Intelligence - IBERAMIA 2008
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Artificial Intelligence - IBERAMIA 2008

Geffner, Hector; Prada, Rui; Alexandre, Isabel Machado; David, Nuno

978-3-540-88308-1; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24103

Truy cập trực tuyến

8
Ambient Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ambient Intelligence

Pflaum, Alexander; Crowley, James L.; Ruyter, Boris de; Gerhäuser, Heinz; Wichert, Reiner; Schmidt, Janina

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24532

Truy cập trực tuyến

9
Stochastic Optimization Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stochastic Optimization Methods

Kurt Marti.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24798

Truy cập trực tuyến

10
Innovation in Manufacturing Networks
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation in Manufacturing Networks

Azevedo, Américo

978-0-387-09491-5; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24120

Truy cập trực tuyến

11
The Art of Artificial Evolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Art of Artificial Evolution

Romero, Juan; Machado, Penousal

978-3-540-72876-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24993

Truy cập trực tuyến

12
Arithmetic of Finite Fields
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arithmetic of Finite Fields

Imaña, José Luis; Koç, Çetin Kaya; Gathen, Joachim von zur

978-3-540-69498-4; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24986

Truy cập trực tuyến

13
Studies on Locke: Sources, Contemporaries, and Legacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Studies on Locke: Sources, Contemporaries, and Legacy

G.A.J. Rogers

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25401

Truy cập trực tuyến

14
The STEREO Mission
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The STEREO Mission

C. T. Russell.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24302

Truy cập trực tuyến

15
Data Management in Grid and Peer-to-Peer Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data Management in Grid and Peer-to-Peer Systems

Hameurlain, Abdelkader

978-3-540-85175-2; 0302-9743; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25425

Truy cập trực tuyến

16
Collaborative Networks: Reference Modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative Networks: Reference Modeling

Camarinha-Matos, Luis M.; Afsarmanesh, Hamideh

978-0-387-79426-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27416; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-79426-6

Truy cập trực tuyến

17
Parsing Techniques 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parsing Techniques 2

Dick Grune; Ceriel J. H. Jacobs

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25203

Truy cập trực tuyến

18
Knowledge Management In Action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Management In Action

Ackerman, M.S.; Dieng, R.; Simone, C.; Wulf, V.

978-0-387-09658-2; 1571-5736; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25490

Truy cập trực tuyến

19
Advances in Biometrics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Biometrics

Ratha, Nalini K.; Govindaraju, Venu

978-1-84628-920-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24111

Truy cập trực tuyến

20
Grid Economics and Business Models
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grid Economics and Business Models

Neumann, Dirk; Fahringer, Thomas

9783540854845; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26556

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 1.240.175  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (1.945)
 2. 1958đến1972  (8.954)
 3. 1973đến1987  (46.385)
 4. 1988đến2003  (159.663)
 5. Sau 2003  (979.354)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (982.748)
 2. French  (39.115)
 3. German  (12.495)
 4. Undetermined  (4.014)
 5. Portuguese  (3.048)
 6. Spanish  (1.493)
 7. Chinese  (991)
 8. Russian  (932)
 9. Italian  (892)
 10. Japanese  (177)
 11. Czech  (132)
 12. Turkish  (66)
 13. Dutch  (60)
 14. Korean  (52)
 15. Norwegian  (47)
 16. Lithuanian  (32)
 17. Polish  (23)
 18. Romanian  (14)
 19. Greek  (14)
 20. Ukrainian  (13)
 21. Hungarian  (10)
 22. Vietnamese  (10)
 23. Danish  (7)
 24. Arabic  (3)
 25. Finnish  (3)
 26. Persian  (3)
 27. Thai  (2)
 28. Slovak  (1)
 29. Icelandic  (1)
 30. Malay  (1)
 31. Basque  (1)
 32. Hebrew  (1)
 33. Serbo-Croatian  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hutchison, David
 2. Jain, Lakhmi C.
 3. Howlett, Robert J.
 4. Filipe, Joaquim
 5. Priol, Thierry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...