skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40.163  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computer graphics for artists : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer graphics for artists : an introduction

Paquette, Andrew

9781848001404; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27807; http://dx.doi.org/10.1007/978-1-84800-141-1

Truy cập trực tuyến

2
AutoCAD 2002 companion : essentials of AutoCAD plus solid modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AutoCAD 2002 companion : essentials of AutoCAD plus solid modeling

Leach James A.

Boston : McGraw-Hill, c2003. - (T385 .L382663 2003) - ISBN007252863X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
AutoCAD 14 companion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AutoCAD 14 companion

Leach James A.

Boston : McGraw-Hill, 1999 - (005.3 LEA 1999) - ISBN0256266921

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Photoshop 7 complete course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoshop 7 complete course

Kabili Jan.

Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., c2003 - (006.6 KAB 2003) - ISBN0764536842

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dream machines : |b exploring the computer age / Jon Palfreman and Doron Swade

Palfreman Jon; Swade D

London : BBC Enterprises Limited : c1991. - (001 PAL 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuật toán nhanh áp dụng đối với đồ thị 3D : với 94 hình minh hoạ

Glaeser Grorg; Nguyễn Nam Hải Biên dịch

H., 1999 - (006.6 GLA 1999)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tự học Photoshop CS2 trong 21 ngày

Hồng Phúc; Nguyễn Ngọc Tuấn Chủ biên

H. : GTVT, 2005 - (006.6 TUH 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
AutoCAD 2004 instructor : a student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AutoCAD 2004 instructor : a student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features

Leach James A.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2004. - (620 LEA 2004) - ISBN0072868546 (pbk. : alk. paper);ISBN0072956402

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuật toán nhanh áp dụng đối với đồ thị 3D với 94 hình minh họa

Glaeser Gsorg

Không nhà xuất bản; 1999 - (006.6 GLA 1999)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adobe Photoshop CS2 Tủ sách dạy nghề

Lâm Văn Tư

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (006.6 LA T 2007)

Truy cập trực tuyến

11
AutoCAD 2006 companion : essentials of AutoCAD plus solid modeling
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AutoCAD 2006 companion : essentials of AutoCAD plus solid modeling

Leach James A.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2007 - (006.6 LEA 2007) - ISBN0073402478 (pbk.);ISBN9780073402475 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Microsoft PowerPoint 2002 : brief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft PowerPoint 2002 : brief

Haag Stephen.; Chương trình máy tính

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2002 - (005.36 HAA 2002) - ISBN007247064X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoshop 4 interactive course

London Sherry.

Corte Madera, CA : Waite Group Press, c1997 - (006.6 LON 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo chữ đẹp với Photoshop

Quang Huấn biên soạn; Phạm Quang Huy biên soạn

H. : Thống kê, 2001 - (006.6 TAO 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
AutoCAD 14 instructor
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

AutoCAD 14 instructor

Leach James A.

Boston : WCB/McGraw-Hill, 1998 - (620 LEA 1998) - ISBN0256266026

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Graphical communication principles : a prelude to CAD
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical communication principles : a prelude to CAD

Foster Robert J.; Devon Richard F; Rogers Hugh F

New York : McGraw-Hill, c1991. - (620 FOS 1991) - ISBN0070216436

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
The way computer graphics works
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The way computer graphics works

Lathrop Olin

New York : Wiley, c1997 - (006.6 LAT 1997) - ISBN0471130400 (paper : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ghép và xử lý ảnh với PHOTOSHOP 6.0 & 7.0

Phạm Quang Huy

H. : Thống kê, 2003 - (006.6 GHE 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adobe Photoshop & ImageReady 7.0. Tập 1

Hoàng Đức Hải; Nguyễn Việt Dũng; Nguyễn Vân Dung

H. : LĐXH., 2003 - (006.6 ADO(1) 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
20
Visualization '99 : proceedings, October 24-29, 1999, San Francisco, California
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualization '99 : proceedings, October 24-29, 1999, San Francisco, California

Elbert David Editor; Gross Markus Editor; Hamann Bernard Editor; IEEE Computer Society. Technical Committee--Computer Graphics.; SIGGRAPH.

New York : Association for Computing Machinery, c1999. - (005.13 PRO 1999) - ISBN078035897X;ISBN1581132360 (ACM);ISBN0780358988 (IEEE casebound);ISBN0780358996 (IEEE microfiche)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 40.163  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (142)
 2. 1973đến1983  (1.867)
 3. 1984đến1994  (3.443)
 4. 1995đến2006  (12.870)
 5. Sau 2006  (21.522)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37.249)
 2. Japanese  (243)
 3. German  (183)
 4. Vietnamese  (86)
 5. Spanish  (79)
 6. French  (42)
 7. Chinese  (37)
 8. Russian  (18)
 9. Portuguese  (16)
 10. Italian  (12)
 11. Czech  (11)
 12. Korean  (8)
 13. Indonesian  (5)
 14. Norwegian  (4)
 15. Polish  (3)
 16. Dutch  (3)
 17. Hungarian  (1)
 18. Romanian  (1)
 19. Ukrainian  (1)
 20. Slovenian  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moltenbrey, Karen
 2. Sam Curran
 3. Wang, Wei
 4. Bùi Thế Duy
 5. Schmalstieg, Dieter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...