skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dear Shorty.(Short story)

Chuculate, Eddie

The Kenyon Review, Wntr, 2010, Vol.32(1), p.9(37) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-075X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

No. 12 Kansas State men's basketball defeats Lehigh 77-58

Chuculate, Eddie

TCA Regional News, Nov 24, 2018

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galveston Bay, 1826

Chuculate, Eddie D

Manoa, 2004, Vol.16(2), pp.39-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1045-7909 ; E-ISSN: 1527-943x

Toàn văn sẵn có

4
Galveston Bay, 1826
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galveston Bay, 1826

Chuculate, Eddie D.

Manoa, 2004, Vol.16(2), pp.39-46 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1527-943X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/man.2004.0036

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yoyo

Chuculate, Eddie D.

DOI: 10.17077/0021-065X.5366

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ricky

Chuculate, Eddie

World Literature Today, May-Aug 2017, Vol.91(3/4), pp.54-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01963570 ; E-ISSN: 19458134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Famous Indian Artist.(Fiction by Eddie Chuculate)(Short story)(Excerpt)

Chuculate, Eddie

World Literature Today, July-August, 2010, Vol.84(4), p.12(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-3570

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yoyo.(Short Story)

Chuculate, Eddie D.

Iowa Review, Summer, 2001, Vol.31(1), p.61(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-065X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winter, 1979.(Short Story)

Chuculate, Eddie

Ploughshares, Winter, 2004, Vol.30(4), p.23(9)

ISSN: 0048-4474

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Winter, 1979

Chuculate, Eddie

Ploughshares, Winter 2004/2005, pp.23-31

ISSN: 00484474 ; E-ISSN: 21620903

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

US poet laureate Joy Harjo to read, perform at K-State

Chuculate, Eddie

TCA Regional News, Oct 15, 2019

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homegrown

Chuculate, Eddie Del

DOI: 10.17077/etd.wxybvc5h

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freshman pitches two-hitter as Cats blow away ODU 6-2

Chuculate, Eddie

TCA Regional News, Mar 10, 2019

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tornado sirens in Manhattan, but was there really a twister?

Chuculate, Eddie

TCA Regional News, Oct 2, 2019

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Okla. native turns in career day to beat once-beloved Sooners as Cats tie series

Chuculate, Eddie

TCA Regional News, Apr 28, 2019

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hy-Vee will no longer be open 24 hours

Chuculate, Eddie

TCA Regional News, Oct 6, 2019

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (2)
  2. 2004đến2009  (4)
  3. 2010đến2012  (2)
  4. 2013đến2017  (2)
  5. Sau 2017  (6)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...