skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 199  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questão de Taiwan

Paulo Antônio Pereira Pinto

Meridiano 47, 01 September 2017, Vol.6(57), pp.6-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan

Paulo Antônio Pereira Pinto

Meridiano 47, 01 August 2011, Vol.5(50-51), pp.12-14 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanjing's “Second Cultural Revolution” of 1974 *

Dong, Guoqiang ; Walder, Andrew G

The China Quarterly, 2012, Vol.212, pp.893-918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S0305741012001191

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Internet in China: New Methods and Opportunities

Zhang, Yang

Journal of Chinese Political Science, 2018, Vol.23(1), pp.121-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6954 ; E-ISSN: 1874-6357 ; DOI: 10.1007/s11366-017-9526-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A questão de Taiwan e o interesse para o Brasil (II)

Paulo Antônio Pereira Pinto

Meridiano 47, 01 August 2011, Vol.5(52-53), pp.16-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new life of the party: Party-building and social engineering in greater Shanghai

Thornton, Patricia M

China Journal, The, No. 68, Jul 2012: 58-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consultation and deliberation in China: The making of China's health-care reform

Kornreich, Yoel ; Vertinsky, Ilan ; Potter, Pitman B

China Journal, The, No. 68, Jul 2012: 176-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Chongqing’s Red Culture Campaign Was not a Real Mass Campaign

Mei, Xiao

International Journal of Politics, Culture, and Society, 2017, Vol.30(1), pp.63-81 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-4486 ; E-ISSN: 1573-3416 ; DOI: 10.1007/s10767-016-9217-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Questão de Taiwan

Paulo Antônio Pereira Pinto

Meridiano 47, 01 August 2011, Vol.5(50-51), pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review Essay: How to Merge Western Theories and Chinese Indigenous Theories to Study Chinese Politics?

Zhang, Chunman

Journal of Chinese Political Science, 2017, Vol.22(2), pp.283-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6954 ; E-ISSN: 1874-6357 ; DOI: 10.1007/s11366-017-9464-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To ‘Fall in Line’ or to ‘Grab’: Thoughts on the Indigenization of Political Science

Wang, Shaoguang

Journal of Chinese Political Science, 2011, Vol.16(3), pp.299-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6954 ; E-ISSN: 1874-6357 ; DOI: 10.1007/s11366-011-9154-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan

Paulo Antônio Pereira Pinto

Meridiano 47, 01 August 2011, Vol.5(47), pp.9-11 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Taiwan

Paulo Antônio Pereira Pinto

Meridiano 47, 01 August 2011, Vol.5(48), pp.2-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bounded Articulation: An Analysis of CPPCC Proposals, 2008–12

Yu, Bin

Journal of Chinese Political Science, 2015, Vol.20(4), pp.425-449 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-6954 ; E-ISSN: 1874-6357 ; DOI: 10.1007/s11366-015-9329-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dangerous privilege: The United Front and the rectification campaign of the early Mao years

U, Eddy

China Journal, The, No. 68, Jul 2012: 32-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1324-9347

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China’s Multidimensional Environmental Issues a Fundamental Challenge for China’s Future Development – a Critical Assessment

Ploberger, Christian

East Asia, 2011, Vol.28(1), pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-6838 ; E-ISSN: 1874-6284 ; DOI: 10.1007/s12140-011-9137-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thirty Years of Political Science in China: From Learning from the West to Indigenization

Wang, Shaoguang

Social Sciences in China, 01 August 2011, Vol.32(3), pp.23-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-9203 ; E-ISSN: 1940-5952 ; DOI: 10.1080/02529203.2011.598292

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questão de Taiwan – De volta ao futuro ou em frente para o passado

Paulo Antônio Pereira Pinto

Meridiano 47, 01 February 2011, Vol.6(57), pp.6-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219 ; DOI: 10.20889/2694

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O Tsunami Judicial através do Estreito de Taiwan

Paulo Antônio Pereira Pinto

Meridiano 47, 01 September 2017, Vol.6(55), pp.4-5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1518-1219

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

At the Nexus of New Challenges: China’s Leadership Change and Cross-Strait Relations

Li, Yitan

Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences, 2014, Vol.7(1), pp.57-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-0750 ; E-ISSN: 2198-2600 ; DOI: 10.1007/s40647-013-0004-9

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 199  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (138)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (15)
 2. 1991đến1996  (25)
 3. 1997đến2003  (13)
 4. 2004đến2010  (41)
 5. Sau 2010  (104)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (119)
 2. Korean  (6)
 3. Portuguese  (4)
 4. French  (2)
 5. Spanish  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Paulo Antônio Pereira Pinto
 2. Chen, Jie
 3. Zhong, Yang
 4. Wu, Guoguang
 5. Wu, Fengshi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...