skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.091.636  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumental Autonomy Political Socialization and Citizenship Identity

Yu Mengyan Yolanda

Springer; 2017 - (305.8/957051)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gilded age

ANU Press; 2018 - (951.06)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chin Linking Markets for Growth

ANU Press; 2007 - (338.900951 2)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disturbances in Heaven

ANU Press; 2017 - (331.0951)

Truy cập trực tuyến

5
The skull of Hagiangella goujeti Janvier, 2005, a high-crested acanthothoracid (Vertebrata, Placodermi) from the Lower Devonian of northern Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The skull of Hagiangella goujeti Janvier, 2005, a high-crested acanthothoracid (Vertebrata, Placodermi) from the Lower Devonian of northern Vietnam

TA, HOA PHUONG; TONG, DZUY THANH; NGUYEN, DUC PHONG

ISIKNOWLEDGE; 0272-4634; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28857; https://www.jstor.org/stable/25835846?seq=1#page_scan_tab_contents

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encountering development in the age of global capitalism a case study

Tang Kin Ling

Springer; 2017 - (307 TAN 2017)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Space modernization and social interaction a comparative study of living space in Beijing

Yang Qingqing

Springer; 2015 - (305.80951)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Crafts in the Qing Dynasty 1644 1911

Moll Murata Christine

Amsterdam University Press; 2018 - (338.6420951)

Truy cập trực tuyến

9
Asia in Human Civilization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asia in Human Civilization

Pham, Quoc Thanh

Pham, Q. T. (2017). Asia in Human Civilization. Journal of Social Sciences and Humanities, Vol 3, No 5 (2017) 549-561.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/64615

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

All that divides us poems

Benedict Elinor

Utah State University Press; 2000 - (811.54)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontier Tibet Patterns of Change in the Sino Tibetan Borderlands

Amsterdam University Press; 2019 - (951.5)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Control

Australian National University; 2017 - (951.06 2)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prosperity

ANU Press; 2018 - (951.06223)

Truy cập trực tuyến

14
Carbonate platform growth and demise offshore Central Vietnam: Effects of Early Miocene transgression and subsequent onshore uplift
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbonate platform growth and demise offshore Central Vietnam: Effects of Early Miocene transgression and subsequent onshore uplift

M.B.W, Fyhn; L.O., Boldreel; L.H., Nielsen,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27728

Truy cập trực tuyến

15
Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI : Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

Trần, Thùy Dương; Vũ, Văn Hà

Trần, T. D. (2018). Xu hướng vận động quan hệ chính trị Trung - Nhật những thập niên đầu thế kỷ XXI. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65302; 327.51052 TR-D 2018 / 02050005403

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genre changes and privileged pedagogic identity in teaching contest discourse

Liu Ning Irwin Derek

Springer; 2017 - (428.0071 LIU 2017)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Changing Academic Profession in Hong Kong

Springer; 2017 - (378.5125)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hong Kong culture and society in the new millennium Hong Kong as method

Springer; 2017 - (951.25 ZHU 2017)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lak Chang a reconstruction of Tai identity in Daikong

Yot Santasombat

ANU E Press; 2008 - (306.089959105135)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the protracted war

Mao Tse-Tung

Peking : Foreign languages , 1954 - (324.251 MAO 1954)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 3.091.636  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (8.619)
 2. 1957đến1972  (4.155)
 3. 1973đến1988  (18.589)
 4. 1989đến2005  (107.258)
 5. Sau 2005  (2.938.011)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. China  (2.325.680)
 2. Japan  (328.588)
 3. Taiwan  (195.003)
 4. Vietnam  (78.136)
 5. Humans  (50.447)
 6. Medicine  (44.971)
 7. Engineering  (42.971)
 8. Research Article  (39.231)
 9. Female  (32.826)
 10. Sciences (General)  (31.998)
 11. Male  (27.864)
 12. Biology  (26.009)
 13. Economics  (25.088)
 14. Adult  (18.889)
 15. South China Sea  (15.956)
 16. Public Health  (15.638)
 17. Climate Change  (12.794)
 18. Renminbi (China)  (12.051)
 19. Business  (9.818)
 20. Chemistry  (9.336)
 21. Mortality  (7.976)
 22. Energy Consumption  (4.264)
 23. Theater  (1.404)
 24. Naval strategy  (23)
 25. Trung Quốc  (16)
 26. Lịch sử Trung Quốc  (4)
 27. Lịch sử  (4)
 28. China Economic conditions 2000  (3)
 29. Quan hệ quốc tế  (3)
 30. Tây tạng  (2)
 31. Sea power Pacific Area  (2)
 32. Nhật bản  (2)
 33. Tiếng Trung Quốc  (2)
 34. Việt Nam  (2)
 35. Chính trị  (2)
 36. Nho giáo  (2)
 37. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.991.152)
 2. Chinese  (10.510)
 3. French  (3.707)
 4. German  (3.600)
 5. Spanish  (3.043)
 6. Japanese  (2.302)
 7. Portuguese  (1.297)
 8. Czech  (426)
 9. Korean  (366)
 10. Russian  (348)
 11. Undetermined  (196)
 12. Italian  (119)
 13. Norwegian  (80)
 14. Polish  (80)
 15. Slovak  (75)
 16. Turkish  (70)
 17. Romanian  (67)
 18. Dutch  (58)
 19. Arabic  (54)
 20. Danish  (29)
 21. Lithuanian  (19)
 22. Persian  (17)
 23. Ukrainian  (15)
 24. Hungarian  (10)
 25. Serbo-Croatian  (10)
 26. Vietnamese  (7)
 27. Finnish  (6)
 28. Malay  (5)
 29. Hebrew  (4)
 30. Armenian  (1)
 31. Thai  (1)
 32. Romany  (1)
 33. Greek  (1)
 34. Tibetan  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Wang, Wei
 3. Zhang, Wei
 4. Li, Yan
 5. Wang, Jing

theo chủ đề:

 1. China
 2. Japan
 3. Taiwan
 4. Vietnam
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...